Aká je chemoterapia v skutočnosti, podľa vedcov, (ne)účinná?

chemoOnkologickí lekári svojích pacientov presvedčajú na chemoterapiu tým, že tá má veľký úspech a že nádej na vyliečenie je vysoká. Veda však hovorí niečo úplne iné.

Výsledky 14-ročného výskumu odhalili šokujúce závery, ktoré uvádzajú, že:

“Celkový prínos liečebnej a adjuvantnej cytotoxickej chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou je 2,3% v Austrálii a 2,1% v USA.”

Ako to teda je?

 

Len naša “liečba” a nič iné

V prípade, že vám diagnostikujú rakovinu, bezpochyby vám v krátkom čase lekári oznámia, že musíte podstúpiť operáciu, chemoterapiu, rádioterapiu, hormonálnu terapiu a pod.

Tieto sú podľa ortodoxnej onkológie jedinými “potvrdenými” možnosťami a jedinou možnou cestou.

Všetky ostatné cesty (výživová, funkčná, Tradičná čínska medicína, indická medicína alebo inak Ayurvéda, spolu s tisíckami protirakovinových bylín a pod.) sú podľa nich “nepotvrdené gebuziny” (toto je len jedno autentické vyjadrenie slovenského odborníka – onkológa), šarlatánstvo a hókusy-pókusy.

Podobnými informáciami nás občas (a v súčasnosti viac než len občas) účelovo bombardujú aj mnohé médiá.

Tieto myšlienky sú šírené, propagované a vštepované ľuďom po celom svete, vrátane rozvojových krajín (a v mnohých týchto krajinách je omnoho menší výskyt rakoviny, ktorá je úspešne liečená aj prírodnou cestou).

Dr. David Brownstein vo svojej knihe:

“Ako sa vyhnúť rakovine prsníka”, napísal: “Farmaceutické spoločnosti sa nás silou-mocou snažia presvedčiť, že liek na rakovinu je v jedinej “magickej guľôčke”, ktorú sa len oni všemožne snažia nájsť. To sa ale nikdy nestane.”

Čítajúc nespočetné knihy, žurnály a výskumné práce o liečbe rakoviny ostávam nič viac a nič menej ako sklamaný. Veľa sa píše o nebezpečnej kombinácii chemoterapeutických látok a o tom, že jedna je trochu menej toxická ako tá druhá alebo tá predošlá.

Nakoniec sú vykrikované výsledky typu “štatisticky vyznamné”, výsledky, ktoré nemajú nič na svete spoločné s uzdravením z rakoviny, prežitia alebo skvalitnenia života.

Žiaľ, aj napriek tomu väčšina z tých, na farmaceuticko-sponzorovaných prednáškach vysoko “vzdelaných” odborníkov, ktorým sa v zúfalstve a so smrťou pred očami dávame do rúk, nevybočuje z tej starej ortodoxnej cesty, čím nám berú všetku našu nádej, v prospech splnenia ich záujmov (finančných, kariérnych, akademických, osobných…).

Ich názory a vidiny sú tak dogmatické a tvrdo usadené ako betón. Rozlišné názory iných (lekárov i nelekárov) nie sú tolerované a sú valcované trestajúcou a pomstychtivou päsťou onkológie tak, že takíto lekári sú diskreditovaní a pacienti odmietaní a vysmievaní.

Chvalabohu, aj napriek tomu nebo nie je zatiahnuté stále.

Občas sa možno až kdesi na kraji sveta nájdu odvážni individuáli či skupiny, ktoré sa opovážia vzoprieť systému a urobiť veci, ktoré iní vo svojej zbabelosti nikdy nedokážu.

Opýtajte sa týchto zbabelcov, svojich doktorov na rovinu: “Pán doktor, ako chemoterapia prispeje k môjmu vyliečeniu?” Akú odpoveď dostanete?

Ó, máte 50% nádej. Ak nepôjdete na chemoterapiu, o tri-štyri mesiace umriete.”

Alebo dokonca, “S chemoterapiou máte 90% nádej”.

Nedajte sa oklamať a zavádzať. Opýtajte sa, čo presne znamená nádej? Nádej vyliečenia sa z rakoviny alebo nádej na umretie z liečby?

Nestráňte sa to opýtať aj keby ste mali riskovať, že vás doktor vynesie von z ordinácie. Je lepšie byť vyneseným z ordinácie, ako byť zneseným z tohto sveta.

Ak čakáte pozitívnu, dávno pripravenú a v peknom balíku zabalenú odpoveď, onkológ vám ju s radosťou poskytne. Avšak, takáto odpoveď môže skôr, či neskôr znamenať veľké sklamanie.

V živote nič neprichádza len tak ľahko, samo od seba, bez snaženia. Ak chcete veci robiť správne, musíte na tom popracovať, aby ste vedeli, ako ich správne robiť. Hodiť sa do rúk starej a podvodnej onkológie, je nič iné, ako fatálna nezodpovednosť a určite nie snaha robiť veci správne.

 

Takže, ste pripravení spoznať vedecký fakt o tom, ako presne a skutočne prispieva chemoterapia k vyliečeniu rakoviny???

Ak chcete vedieť pravdu, prečítajte si odborný článok “The contribution of cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adult malignancies.” (Podiel cytotoxickej chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou)

Závery tejto štúdie sú odpoveďou na otázku, ktorú pacienti s rakovinou hľadali už od čias, kedy bola chemoterapia uvedená na medicínsky trh.

Čakali odpoveď presne na otázku, “Aký má chemoterapia podiel na prežití pacienta.

Tromi autormi práce sú:

 1. Graeme Morgan, asociovaný profesor rádioterapie v Royal North Shore Hospital v Sydney;
 2. Robyn Ward,  špecialistka klinickej onkológie a asociovaná profesorka medicíny v St Vincent’s Hospital v Sydney. Je tiež členkou poradného tímu pre úžitky farmakologických liekov;
 3. Michael Barton, riaditeľ tímu pre výskum rakoviny v inštitúte Liverpool Health Service v Sydney.

Bezpochyby, títo výskumníci sú profesionálmi značnej reputácie. Vedia, čo hovoria. Ich názor je omnoho cennejší ako názor akéhokoľvek zaujatého lekára, ktorého stretnete na chodbách farmaceutizmom sponzorovanej onkológie.

Svoju prácu zverejnili v Journal of Clinical Oncology Volume 16, Issue 8, December 2004, pages 549-560, ktorý je známym a značne rešpektovaným odborným žurnálom.

Nejestvuje najmenší dôvod, prečo by sme (ja, vy a aj lekári) mohli mať pochybnosti o kredibilite a platnosti záverov ich výskumu.

 

Prečo vlastne publikovali takúto prácu?

Profesor Morgan v austrálskej televízii povedal:

“Boli sme chorí a unavení z neustáleho vychvaľovania nových sľubných chemoterapií, ktoré sa nakoniec ukázali byť nanič. Môj osobný dôvod, prečo som s výskumom začal, bolo ukázať svetu, že počas toľkých rokov onkológia nedospela k žiadnym pokrokom v prežití, a ak áno, tak tie pokroky boli absolútne mizerné, a to aj napriek novej chémii, novým kombináciám, transplantáciám kostnej drene a podobne.”

Albert Einsten raz povedal: “Svet je nebezpečným miestom nie preto, že máme ľudí, ktorí páchajú zlo, ale preto, lebo máme ľudí, ktorí sa tomu nečinne prizerajú.”

Svet má ale šťastie, že má ľudí, ako je profesor Morgan a jeho kolegovia, ktorí sa neboja prehovoriť. Patrí im všetka česť.

 

Je na tejto štúdii niečo v neporiadku?

Nie je nič, čo by bolo chybné na metodológii výskumu, na analýze a na vyvodzovaní záverov. Práca sa zakladala na údajoch z náhodne kontrolovaných výskumov (RCT – randomised-controlled trials, čo je zlatým štandardom výskumu) publikovaných od 1. januára 1990 do 1. januára 2004.

Boli tiež použité údaje z austrálskeho a amerického registra rakovinových ochorení. Sledovaný bol prínos chemoterapie na prežití rakovinových pacientov starších ako 20 rokov, ktorí trpeli 22 hlavnými druhmi rakoviny.

Teda, ak je niečo zlé na spomínanej práci, tak je to akurát to, že vyťahuje na svetlo pravdu o chemoterapii. A pravda veľmi bolí. Autori “nespievali” na tradičnú nôtu onkológie. A to je ten rozdiel (a zlo!).

 

Čo vlastne výskum ukázal?

Najviac šokujúce sú závery, ktoré uvádzajú, že:

Celkový prínos liečebnej a adjuvantnej cytotoxickej chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou je 2,3% v Austrálii a 2,1% v USA.

Nech vám ani na um nezíde, žeby na Slovensku mohlo byť to percento vyššie. Sedliacky povedané, chemoterapie prispievajú k 5-ročnému prežitiu v priemere nie viac ako troma percentami.

Každý pacient by iste rád vedel skutočný fakt ohľadom účinku chemoterapie predtým, ako na ňu dá súhlas (často vynútený, znásilnený súhlas).

Žiaľ, pravdivú odpoveď od lekára NIKDY nedostane. A ak sa pacient priveľa pýta, je vynesený z ordinácie von.

Iný profesor onkológie Michael Boyer sa vyjadril, že:

“2,3% prínos chemoterapie je diskutabilný. Osobne si myslím, že sa to číslo môže pohybovať až okolo 5-6%. Tak či tak, klamať do očí ťažko chorým ľuďom o 50-60% úspešnosti chemoterapie je neľudské.”

Aj keby podľa profesora Boyera bola úspešnosť 6%, aký rozdiel je to pre pacienta? Ak poviete pacientom, že chemoterapia mu dá 3 alebo 6-percentnú nádej na prežitie, väčšina bez meškania utečie z ordinácie a nikdy viac sa neukáže.

Avšak pre MÚDrych entuziastov, štatistov a výskumníkov, 2,3% a 6% je štatistický rozdiel. Údaje si predsa môžu prispôsobiť tak, aby lahodili pacientovi.

“Ak pôjdete na chemoterapiu X, máte 2% nádej, ak pôjdete na chemoterapiu Y, máte 4% nádej. Chemoterapia Y je o 100% úspešnejšia.” A biedny pacient sa teší. To je presne spôsob, akým nám múdri a vzdelaní mažú med na ústa.

 

Aký je teda verdikt?

Životne dôležitou otázkou teda je, či podstúpite vysokotoxickú chemoterapiu vediac, že máte 3 alebo 6-percentnú nádej?

Ak si vážite život, azda sa rozhodnete správne.

 

A čo robíme na Slovensku s touto novou (z r. 2004) pravdou?

Aj keď v Austrálii, odkiaľ štúdia pochádza, bolo kvôli výsledkom veľký rozruch, zdá sa, že pánov doktorov na Slovensku a v Čechách veci nijako obzvlášť netrápia a naďalej s navonok čistým svedomím lejú do ľudí chemoterapie a klamú o ich vysokej úspešnosti.

Vedecká pravda o chemoterapii je známa už najmenej štyry roky. Napriek tomu žiadny z onkologických zdriadení, ako NOÚ sa nijako neunúva ľuďom tú pravdu predstaviť.

Nesnažia sa o to ani takzvané charity, ako, ktoré rok čo rok vábia od ľudí peniažky, ktoré vraj majú pomôcť pacientom s rakovinou.

Kam idú všetky tie naše peniaze, si neopovážime ani len pomyslieť.

Čo si však nielen myslíme, ale sa priamo aj pýtame, je, prečo nepovedia pacientom úplnú pravdu, na základe ktorej by sa mohli slobodne a uvedomelo rozhodnúť, ako ďalej.

 

Článok bol pôvodne zverejnený 17 februára 2009

Uveďte prosím pozorne svoj email a kliknite "Odoslať"

Pridajte sa k 7 281 ďalším odberateľom

Comments

 1. AKO A ČÍM SI ZNÍŽIŤ HLADINU CUKRU A VYLIEČIŤ SA Z CUKROVKY
  Strava ako liek, nie nie ako jed.
  Jedla ktoré bežne konzumujeme sú zdravé a nezdravé.
  Niektoré jedla iba liečia a vôbec nič neškodia, niektoré jedla môžu zas škodiť, ale i liečiť a sú jedla, ktoré absolútne nič neliečia iba škodia, preto si vždy vyberáme jedla ktoré iba liečia,prípadne len málo nám škodia.
  Jedla ako je jedovatý rafinovaný cukor a všetky jeho výrobky dosahujú rekordnú škodlivosť prekyslením až 54% a pri tom cukor nič nelieči iba škodí.
  Ďalším bielym jedom je rafinovaná soľ nad zlato,ktorá má pre nás škodlivosť 44% a len 4% liečivý účinok,i keď je sodík pre naše telo nevyhnutný minerál, neprekračujme ním denné dávky,ktoré majú na svedomí viac chorôb. Himalajská soľ je menej škodlivá len 34% a lieči až 17% vďaka jeho zastúpeniu mnohých stopových prvkov.
  Bravčový vyprážaný rezeň priemerne škodí svojou karcinogenitou 42% a len 5% lieči.
  Biela múka a jej všetky produkty nám poškodzujú zdravie známym prekyslením celého tela so škodlivosťou 29% a liečivým účinkom len mizivých 3,5%.
  Ak odčítame od škodlivosti 29% jeho liečivý účinok 3,5%,tak nám vyjde jej značná škodlivosť 25,5% čím ju predurčuje za nezdravé jedlo takmer bez biologickej-nutričnej hodnoty.
  Aby sme si udržali svoje zdravie a neničili si tak organy jeden po druhom a neprivádzali ich do chronického a rakovinového stavu,vyhýbajme sa strave, ktorá nič nelieči, alebo len málo,ktorá drsne poškodzuje naše zdravie.
  Preto si starostlivo vyberáme stravu ako liek,nie ako jed hlavne pri liečení.
  Pri cukrovke to platí oveľa viac ak nechceme, aby sa nám ešte viac zhoršovala.
  Pre tých čo s ňou už bojujú,je lepšie prejsť na organickú živú stravu,alebo aspoň čiastočne s prevahou viac rozmanitých zelenín i vňati a najmä ich čerstvé šťavy a menej sladkého ovocia a začať škrtať z jedálnička všetky cukry aj fruktózu a nahradiť ich zdravým sladidlom ,,stevia,, a zrieknuť sa bielej múky a jej výrobkov,nahradiť ju celozrnými, odbúrať zo stravy purinové jedá s následnou tvorbou kryštalickej kyseliny močovej,zbaviť sa mastných jedál, vyprážaných, pečených v trúbe či zohrievaných mikrovlnke a koreniť len neškodlivými koreninami hlavne bez nebezpečného glutamatu. Ťažké hovädzie a bravčové nahradiť darmi mora s vysokým obsahom omegy 3 a menej hydinou.
  V prekyslenom organizme sa žiadna choroba nikdy nevylieči!
  Prekyslenie nevzniká len z cukrov,bielej múky ale i z iných škodlivých jedál,ale tiež aj z leňošenia – nič nerobenia bez denného aktívneho pohybu,pri čom sa organizmus dostatočne neokysličí a tým sa práve značne prekysľuje.

  Niektorých ohrozuje dlhodobé vystavenie lektrosmogu z tiahnucích sa pasov zón zemského žiarenia najmä nebezpečným vodným spodným tokom,ktorý svojim negatívnym pôsobením takmer na všetko živé tiež prekysľuje organizmus a spôsobuje množstvo rôznych ochorení.

  PRÍPRAVKY A DOPLNKY VYŽIVY NA ZNÍŽENIE HLADINY CUKRU A VYLIEČENIE SA Z CUKROVKY:
  1/ Pau ď Arco – lapacho znižuje hladinu cukru 93%, lieči ju 95% – cukrovku 1 vylieči priemerne za 90 dní,cukrovku 2 za 45 dní.
  Užívanie: Na cukrovku 1 sa berú denne 4 kapsuly 3x denne ½ hod pred jedlom 2+1+1 počas 90 dní. Na cukrovku 2 sa užívajú denne 3 kapsuly 1+1+1 45 dní. Glukomerom si overíme ako nám cukor v krví neustále klesá.
  2

  2/ Kurkúma koreň – prášok znižuje hladinu cukru 93%, cukrovku lieči 96%, cukrovku 1 vylieči priemerne do 82 dní.
  Užívanie: Na cukrovku 1 berieme denne 8 g prášku kurkumy cca počas 82 dní a rozdelíme si ho na 3x denne po 2,7g-2700 mg ½ hod pred jedlom. Na cukrovku 2 berieme 7 g prášku koreňa kurkumy 3x denne po 2,3 g rozmiešaním cca v 2 dl vody ½ hod pred jedlom a berieme ho počas 42 dní.

  3/ Kurkumín – znižuje hladinu cukru 92%, cukrovku lieči 94%, cukrovku 1 vylieči priemerne za 86 dní.
  Užívanie: Na cukrovku 1 berieme kurkumín 6 kapsuly denne ½ hod pred jedlom 2+2+2 počas cca 86 dní. Na cukrovku 2 berieme kurkumín 5 kapsuly denne 2+2+1 ½ hod pred jedlom počas 44 dní a pri tom sledujeme ako nám klesá hladina cukru.

  4/ Moringu – znižuje hladinu cukru 95%, lieči cukrovku 94%, cukrovku 1 vylieči priemerne za 85 dní.
  Užívanie: Na cukrovku 1 berieme moringu 5 tbl denne 2+2+1, ½ hod pred jedlom cca 85 dní. Na cukrovku 2 moringu berieme 4 tbl denne 2+1+1 ½ hod pred jedlom počas 42 dní a pri tom meriame ako nám klesá hladina cukru v krví.

  5 / Diaben – znižuje hladinu cukru 63% a lieči cukrovku 80%, cukrovku 1 vylieči priemerne za 90 dní.
  Užívanie: Na cukrovku 1 Diaben berieme 3 kapsuly denne 1+1+1, 20 minút pred jedlom počas 90 dní. Na cukrovku 2 Diaben berieme 2 kapsuly denne 1+0+1, 20 minút pred jedlom 42 dní a pri tom si kontrolujeme ako nám klesá hladina cukru.

  6 / Vitamín C plus MSM prášok (metylsulfonylmetán) obe spolu znižujú hladinu cukru 99% a cukrovku liečia 99%, cukrovku 1 vyliečia priemerne do 60 dní, cukrovku 2 za 30 dní.
  Užívanie: Na cukrovku 1 berieme C vitamín práškový 6 g denne spolu s MSM práškovým 2,5g denne. C vitamín rozdelíme na 3x denne po dva gramy 2g+2g+2g . MSM rozdelíme tiež na 3x denne po 800 mg, 0,8g+0,8g+0,8g. Na cukrovku 2 berieme C vitamín práškový 5g denne a rozdelíme si ho na 3x denne po 1,7g, 1,7g +1,7g +1,7g. MSM berieme na cukrovku 2 dva gramy denne a rozdelíme si ho na 0,7 g po 3x denne 0,7g+0,7g+0,7g. Obe brať spolu naraz 20 minút pred jedlom rozmiešame s 2-3 dl vody.a pri tom si denne overujeme hladinu cukru v krvi glukomerom.

  7 / Huba Reihsi znižuje hladinu cukru 85%, cukrovku lieči 98%, cukrovku 1 vylieči priemerne za 80 dní.
  Užívanie:Na cukrovku 1 berieme 4 kapsuly spolu s jedlom 3x denne 2+1+1, 80 dní. Na cukrovku 2 berieme 3 kapsuly 3x denne 1+1+1, 40 dni a pri tom sledujeme hladinu cukru v k

  3
  8 / Beta Karotén – čerstvá mrková šťava s inými šťavami znižuje hladinu cukru 95%, cukrovku lieči 89% a cukrovku vylieči do 85 dní.
  Betakarotén nie je vhodné brať syntetický v tbl, alebo živočíšneho pôvodu,predávkovanie z neho hrozí ďalšiemu poškodeniu zdravia.
  Najvhodnejšie ho brať vo forme mrkvovej šťavy,špenátu,zeleru,hlávkového šalátu,zelenej fazuli a šťavy z ružičkovej kapusty.
  Užívanie: Mrkvová šťava do 300g,špenát 100g ,zeler 100g,hlavkový šalat100g,zelená fazuľa 100g,ružičková kapusta 100g a šťavy petržlenu 50g.
  Uvedené doma odšťavené šťavy si rozdelíme 3 krát denne.
  https://www.zdravinadlani.cz/zarici-zdravi/o-autorovi-norman-w-walker

  Ľudský organizmus ma úžasnú schopnosť regenerácie všetkých buniek celého tela, aby sa to mohlo uskutočniť, musíme mu vytvoriť nato vhodné PODMIENKY a PROSTREDIE…

  Imunitný systém nikdy nenapadne nielen beta bunky, ako to niektorí tvrdia, ale i bunky všetkých organov tela a už vôbec nie žiadnym omylom a začne ich zabíjať.
  Imunitný systém bojuje proti všetkým napadnutým votrelcom karcinogénnym jedom, vírusom, baktériam, vajíčkám a larvám hlíst, plesniam, hubám, mykózam, rakovinovým bunkám a iným patogénom.
  Slabšia imunita tiež s votrelcami rovnako bojuje hoci len nižšou intenzitou,ale jednoducho to nezvládne,ale nikdy nenapadne bunky vlastného tela tým,že ich zabíja,ale vždy ich chráni za každých okolnosti ako len najviac môže i pri jej oslabení.
  Oslabená imunita na boj proti patogénom potrebuje posilniť jej obranú schopnosť na zničenie všetkých votrelcov a preto imunite musíme pomôcť niečím silnejším od nej vitamínmi,minerálmi,enzýmami, prírodnými čajmi,prípravkami,extraktmi každopádne len prírodou správnym pitným režimom a dennou fyzickou aktivitou a pod..
  Imunitu dôkladne ničí strava ako jed,nesprávny pitný režim,niektoré požívatiny a neokysličený – prekyslený oranizmus bez fyzických aktivít a chemické lieky.

  VÝŽIVOVÉ DOPLNKY PRI CUKROVKE – NUTNÉ,ktoré nesmú chýbať.
  • Chróm: 200–400 mcg denne
  • Vitamín C: 1000 mg 5-6 x denne (najlepšie s postupným uvoľňovaním)
  • Vitamín B50 komplex 1 tbl 2 i viac denne podľa štádia choroby
  • Vitamín B3 (Niacín) 500 mg 3 x denne
  • Vitamín E: 900 IU denne (600 mg)
  • Selén: 200 mcg denne
  • Magnézium (horčík): 300–500 mg denne
  • Mangán: 30 mg denne
  • Zinok 30 mg denne kvôli skvalitneniu odbúravaniu cukru z krvi inzulínom.
  • Vláknina

  4

  UPOZORNENIE:
  Pri liečení cukrovky uvedenými prípravkami neberieme až do úplného vyliečenia cukrovky plné dávky,ale ich postupne zredukujeme – upravíme o 1/3 až o 1/2 na nižšie podľa toho ako sa nám cukrovka bude zlepšovať resp hladina cukru sa bude znižovať, pri čom to sami na seba zlepšenie pobadáme zlepšením zdravia a meraním hladiny cukru v krvi.

  Všetky uvedené prípravky sú určené pre osoby s hmotnosťou cca 70 kg. Pri nižšej hmotnosti je treba dávkovanie znížiť, pri vyššej hmotnosti dávky zvýšiť resp dávky prepočítať, aby boli v súlade s hmotnosťou.

  Kapsuly a tabletky prípravkov – extraktov zapijeme dostatočným množstvom čistej mäkkej vody 2-3 dl.

  Pokiaľ nie sú totálne zničené a ešte existujú hoci i nefunkčné všetky Beta bunky langerhansových ostrovčekov s endoktrinou funkciou produkovať do krvi inzulín, B bunky si uvedenou liečbou môžeme znovu sfunkčniť-zregenerovať, ktoré potom začnú produkovať inzulín a znova tak dostanú glukózu pod svoju kontrolu i pri cukrovke typu 1.

  Nie všetky liečebné protokoly označené 1 – 8 sú vhodné pre každého diabetika,môžeme si z nich jeden najvhodnejší pre seba vybrať.

  Všetky uvedené prípravky sú prírodné a nespôsobujú žiadne vedľajšie,nežiadúce účinky pokiaľ sa z nich nepredávkujeme. Na Slovensku aj inde sú dostupné a pri ich pravidelnom užívaní sa môžeme už po niekoľkých dňoch presvedčiť zlepšením zdravia a postupným znížením glukózy v krvi.
  Zato veľa nedáme a nič si tým nepokazíme a môžeme získať obnovu svojho zdravia.

  UPOZORNENIE: Pokiaľ užívate inzulín, nikdy ho svojvoľne nevysadzujte,ale riaďte sa podľa pokynov svojho lekára.

  Všetci sa uzdravte.

Napísať odpoveď pre Patrik Schoupal Zrušiť odpoveď

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s