Sťažnosť na reklamnú kampaň očkovania proti HPV – tlačová správa

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., v záujme ochrany zdravia maloletých a v záujme ochrany práv spotrebiteľov na úplné a pravdivé informácie, odovzdala Rade pre reklamu sťažnosť na reklamnú kampaň, ktorá beží od roku 2018 pod názvom WTF je HPV.   Hlavné body sťažnosti: Podľa našich informácií, reklama za pomoci známych osôb propaguje maloletým […]

Obete HPV vakcíny podávajú žalobu

Obete poškodenia zdravia vedľajšími účinkami HPV vakcíny v Japonsku podávajú žalobu na štát a výrobcov vakcín. Tieto údajne dievčatám v mladom veku „spôsobili množstvo vážnych zdravotných problémov od bolestí po problmy s pohybom a pamäťou“, uviedol zastupujúci právnik Masumi Minaguchi. „Žaloba sa podáva proti vláde a výrobcom GlaxoSmithKline a Merck“, upresnil Minaguchi. Podľa neho, poškodení si prajú žiť v pokoji a zdraví a ich záujmom […]

Dievčatá sú naďalej poškodzované HPV vakcínou. Diskusia je tabu

Dievčat a mladých žien, ktoré trpia mnohými reakciami na HPV vakcíny, od ľahších vedľajších účinkov až po tie najťažšie, nevinímajuc niektoré úmrtia krátko po podaní vakcíny, vôbec neubúda. Žiaľ, mnohé dievčatá alebo ich rodičia sa dostanú k informáciam o možných a častých problémoch HPV neskoro, až po tom, ako sú týmto problémom vystavené. Nedávno EMEA, […]