Prečo je KPM úspešná?

Kampaň za pravdu v medicíne neprináša nové ideológie.

KPM je samofinancovaná a je nezávislá od akýchkoľvek zaujatých investorov a sponzorov.

KPM uznáva skúsenosti, šikovnosť a poznatky kľúčových organizácii, vedúcich boj za pravdu v medicíne, ako napríklad Alliance for natural healthInstitute for Functional medicine, ktorých sme stálym členom. Spolupracujeme tiež napríklad aj s austrálskou organizáciou Overcomming Multiple Sclerosis (slov. Prekonávanie sklerózy multiplex), vedenou profesorom Georgom Jelinekom, ktorý pomocou zdokumentovaných vedeckých poznatkov dokázal prirodzenou cestou zastaviť a zvrátiť priebeh tejto, vraj nevyliečiteľnej choroby. Tieto organizácie stále prispievali a prispievajú svojími poznatkami do informačnej Kampane za pravdu v medicíne. Prostredníctvom vybudovanej siete a kontaktov so svetovými odborníkmi má KPM neustály prístup k dobre preskúmaným a overeným informáciam, týkajúcich sa zdravia a zdravotníctva.

KPM sa snaží prezentovať a šíriť predovšetkým vedecky podložené informácie z odborných vedeckých zdrojov

Podporovatelia KPM neustále prispievajú svojími hodnotnými informáciami, získanými z vládnych, politických, korporačnych a iných zdrojov a týmto poukazujú na jednotlivcov a skupiny, ktoré sú priamo i nepriamo zodpovedné za machinácie, týkajúce sa zdravotníctva.

KPM je informačnou kampaňou s cieľom, víziou a jasným smerovaním. KPM je spojivom, cez ktoré sa jednotlivé menšinové hlasy zjednotia a stanú sa mocnou a rešpektovanou kolektívnou väčšinou, ktorá dosiahne zmenu.

O nás, cieľ a vízia

Pridajte sa aj vy! Ako?

Prekážky

Prečo je KPM úspešná?

Chcete našu a vašu kampaň podporiť?