Ako sa dostať z nemocnice domov čo najskôr?

Nedávna randomizovaná kontrolná štúdia (RCT) ukázala, že podávanie vysokých dávok vitamínu D podstatne znížilo dĺžku pobytu v nemocnici u kriticky chorých pacientov. Hospitalizovaní ľudia majú vďaka nedostatku pohybu a slnka často nízku hladinu vitamínu D. Mnohé predošlé štúdie potvrdili, že nízka hladina vitamínu D je spojená z vyšším rizikom infekcii, dĺhšim pobytom v nemocnici a zvýšenou […]