Prehlásenie o zodpovednosti

Píšeme, prekladáme, robíme zhrnutia a pod. za účelom prezentácie zistených faktov, často podporených odbornými materálmi, ohľadom rôznych tém týkajúcich sa najmä zdravia a stravovania.

Nič na stránke Vedomec nepovažujte za lekárske odporúčania a to ani v prípade, že vám odpovieme na reakciu v diskusii alebo emailom na vašu žiadosť o radu, či informáciu.

Stránku Vedomec a prípadné konzultácie považujte za podávanie alebo šírenie informácií, a tieto, nech sú akokoľvek dobre mienené a ak sú aj založené na odborných zdrojoch, nenahrádzajú konzultácie s lekármi a inými odborníkmi.

 

Čo je Vedomec?

O čom je Vedomec?

Autorské práva

Prehlásenie o zodpovednosti

Orientácia na stránke

Inzercia

Často kladené otázky