Orientácia na stránke

navigation

Hlavná, úvodná stránka je miestom pre najnovší článok, pod ktorým sa nachádza predchádzajúci príspevok. Vedľa toho nájdete posledné príspevky od vás. Pod týmto sa ďalej nasledujú ďalšie posledné uverejnené články.

Všetky články a príspevku sú rozdelené do hlavných kategórií, ako ČLÁNKY, ODBORNÉ, PÍŠETE NÁM, KNIHY, a DISKUSIA, ktoré sa nachádzajú na hornej lište pod hlavným obrázkom stránky, a konkrétnejších kategórií, ako VÝŽIVOVÁ MEDICÍNA (so subkategóriou Ochorenia a Výživové látky), ŽIJEME ZDRAVO, STRAVA A JEDLO a ďalších, ktoré nájdete v pravom stĺpci nižšie. Kliknutím na kategóriu Ochorenia alebo Výživové látky sa dostanete na konkrétne kategórie s bližším rozdelením chorób a výživových látok.

Všetky články na stránke Vedomec sú uložené v najmenej jednej hlavnej a v najmenej jednej konkrétnejšej (v ľavom stĺpci) kategórii. “Najmenej” píšeme preto, lebo konkrétny článok je často vhodný pre zaradenie do viacerých kategórií naraz.

ČLÁNKY – zvyčajne, ale nie nevyhnutne, sú tu zaujímavosti neodborného charakteru, ktoré sme nepodložili odbornými zdrojmi. Neznamená to však, že v tejto kategórii nebudú použité odborné zdroje z literatúry a pod.

ODBORNÉ – zvyčajne, ale nie nevyhnutne, sú tu články a materiály odbornejšieho charakteru, alebo články podložené odbornými zdrojmi. V subkategórií Liečba chorôb výživovou medicínou sú väčšie či menšie zhrnutia liečebných protokolov z odborných kníh a iných zdrojov v oblasti výživovej, alebo funkčnej medicíny.

V kategórii PÍŠETE NÁM sú vaše názory a skúsenosti. Tie zahŕňajú okrem iného aj svedectvá ľudí s liečbou ochorení najmä pomocou výživovej medicíny. Konvenčná medicína svedectvá ľudí (anecdotal evidence, anekdotálne svedectvá, alebo “z počutia”) ako dôkaz účinnosti akejkoľvek liečby neuznáva. Z pohľadu vedeckosti to je pochopiteľné, lebo vedecká medicína nie veľmi vnímavá voči potrebám a pocitom jednotlivca. Podľa vedy sa nejedná o žiaden dôkaz, ale “len o váš názor”. Takto a inak svedectvami pohŕda.

My si vaše skúsenosti vážime a vedzte, že sú veľkým prínosom a pomocou pre iných ľudí, ktorí sú možno na začiatku cesty za zlepšením zdravia. Pre nich sú takéto vaše svedectvá veľkým povzbudením a inšpiráciou.

Na vyhľadávanie článkov odporúčame využívať aj iné funkcie, ako Archív, kalendár článkov a samozrejme aj vyhľadávacie okienko “HĽADAŤ”.

Všetky články najdete aj tuto.

Ak máte záujem byť o každom novom článku informovaný, zaregistrujte sa a každý nový článok vám bude poslaný emailom. Vaše registračné údaje, vrátane emailovej adresy, nikdy nikomu neposkytneme a nepredáme. Nie sme obchodne naladení, ako niektoré podobné stránky.

 

Čo je Vedomec?

O čom je Vedomec?

Autorské práva

Prehlásenie o zodpovednosti

Orientácia na stránke

Inzercia

Často kladené otázky