KAMPAŇ ZA PRAVDU V MEDICÍNE


 

Čo je Kampaň za pravdu v medicine?

Milí priatelia,

Vitajte na stránkach Kampane za pravdu v medicine!

CTM_badgeKampaň za pravdu v medicíne (KPM) je informačná kampaň, ktorá vyzdvihuje a poukazuje na fundamentálne právo na osobnú slobodu a slobodný výber liečby pri ochoreniach. KPM poukazuje na to, že osobné rozhodnutie sa pre liečbu je dnes žiaľ viac zriedkavosťou, ako samozrejmosťou.

KPM nemá patent na pravdu, ale je zaviazaná šíriť nestranné a pravdivé informácie ohľadom zdravia a liečby, a to predovšetkým na základe overených a preskúmaných zdrojov, a podávať tieto informácie širokej verejnosti.

Jednoducho, chceme poukázať na to, že, podľa mnohých odborníkov napríklad a najmä v oblasi výživovej a funkčnej medicíny, je možné žiť zdravšie, alebo je možné liečiť a vyliečiť sa, alebo uzdravovať a uzdraviť sa prirodzenejším spôsobom, bez chemických a iných drastických, alebo inak neprirodzených zásahov do tela človeka.

Kampaň za pravdu v medicíne na Slovensku vznikla na podnet zahraničných i domácich českých a slovenských členov organizácie The Campaign forTruth in Medicine (CTM), ktorí vyslovili potrebu účinkovania tejto kampane vo svojích krajinách. Veríme, že v JEDNOTE JE SILA a v tejto jednote spoločne prelomíme železnú oponu klamstiev, cenzúry, zavádzaní a vedeckých podvodov (ang. scientific fraud ) v medicíne, stavanú medicínskymi korporáciami za účelom korporačných záujmov.

Kampaň za pravdu v medicíne je hrdá na to, že je nezávislá od finančných investícií a dotácií. KPM je samofinancovaná najmä z príjmov zo zamestnania podporovateľov kampane (áno, všetci máme svoju plnoúväzkovú prácu), a čiastočne z predaja kníh, konzultácií a iných materiálov (vrátane dôležitých výživových doplnok) z oblasti zdravia. KPM bola a je nezávislá od akýchkoľvek záujmov a ideologických konfliktov, ktoré často poškodzujú ciele a efektívnosť iných organizácií. KPM verí, že sebavedomým obhajovaním verejných záujmov dokáže vybudovať dostatočne koordinovanú a zjednotenú opozíciu proti nebezpečným defektom v praktikách súčasnej medicíny.

 Bol to mudrc, čo povedal

‘’Naším bohatstvom je naše zdravie.’’

Avšak dnes je naše zdravie spustošené. Napriek mimoriadnym pokrokom v niektorých aspektoch konvenčnej (ortodoxnej) medicíny, sú vedúce medicínske a iné kompetentné inštitúcie zodpovedné za skutočne úctyhodný počet úmrtí po celom svete.

Źurnál americkej lekárskej asociácie (č. 284, 26. júl 2000) priniesol štatistickú správu poukazujúcu na to, že zdravotníctvo v západnom svete ako je USA, je treťou najčastejšou príčinou úmrtí a spôsobuje približne 225 000 úmrtí ročne. Približne 200 tisíc ľudí umrie ročne v Ćíne kôli nesprávnemu použitiu liekov a 40 000 ľudí kôli podobným príčinám umiera vo Veľkej Británii. Približne jeden z piatich Austrálčanov práve zomiera v rukách austrálskych lekárov.

 

Kľúčovými elementami, ktoré prispievajú k tejto nežiadúcej katastrófe sú:


 • Rozsiahle a konfliktné záujmy financujúce medicínsky výskum, ktoré diktujú výsledok testovaných liekov
 • Rozsiahle a konfliktné záujmy financujúce lekárske university, ktoré diktujú program štúdia
 • Śiroko rozmnožené podávanie vakcín a iných toxických liečiv s nepreukázateľnými účinkami, napriek čoraz väčším dôkazom o ich zlom vplyve na imunitu a zdravie
 • Farmaceutické giganty, ktoré vyrábajú verejný strach, aby z toho mali finančný zisk
 • Slepé následovanie nepreukázateľných, často zásadne metodologicky chybných vedeckých štúdií, ktoré vedú k nesprávnemu predpisovaniu nebezpečných chemikálii najmä za účelom zisku
 • Nezodpovednosť; rastúca málomyseľnosť a dezilúzie oddaných lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu
 • V neposlednom rade je to ignorácia spoločnosti, prehnaná dôvera a naivná viera v bezchybnosť konvenčnej medicíny a lekárov

Naivita naších možno aj dobromyseľných lekárov a sestier situáciu len zhoršuje. Zblúdilé teórie a používanie toxických ‘liekov’ sú zväčša so slepou oddanosťou podávané dôverujúcemu ľudu ako ‘lieky’ a to v obrovských kvantitách. Úmrtia, ktoré súvisia len s používaním nesprávnych liekov, sa ročne šplhajú k tisícom a to v každom industrializovanom národe, ktorý sa pridržiava alopatických medicínskych postupov, alebo postupov na základe chémie.

Smutnou skutočnosťou je, že za šokujúce sa zvyšovanie chorobnosti, zranení a úmrtí pri operáciach na celom svete, je zodpovedná vo veľkej miere práve súčasná konvenčná medicína. Mnoho je aj samotných lekárov, ktorí si tažobu tejto situácie uvedomujú a sami uznávajú, že choroby ako rakovina, srdcové ochorenia, AIDS a cukrovka a iné ochorenia, nie sú pomocou teórií, podporujúcich chemickú liečbu, úspešne zvládane.

Aj verejnosť pociťuje túto pohromu a to na individuálnej úrovni, obzvlášť, keď priatelia a členovia rodiny ochorejú a umrú na ochorenie, ktorému sa mohlo ÚPLNE PREDÍSŤ.

V súčasnosti majú ľudia na celom svete opodstatnené obavy z tejto obrovskej, chemicky založenej, medicínskej katastrófy, avšak nemajú možnost zúčasniť sa na globálne koordinovanej snahe -položit toto rozsiahle zneužívanie na kolená. Dokonca ani tie dobromyseľné alternatívne zdravotnícke skupiny a spoločnosti sa na tomto procese nejako obzvlášt nepodieľajú, a to často kôli vzájomnej rivalite, odlišnostiam v zdravotníckej ideológii alebo jednoducho kôli apatii.

Predstavte si záujem a silu, ktorá by mohla byť vygenerovaná cieľavedomou, motivovanou a ZJEDNOTENOU masou milióna ľudí, ktorí myslia podobne ako vy, ktorá by spoločne vyzývala medicínske autority, politikov a lekárov k zodpovednosti. Predstavte si vplyv mocne koordinovaných a efektívnych demonštrácii, právnych a priamych aktivít, ktoré by vyzdvihovali túto neprávosť na úroveň národných a medzinárodných záujmov. Ak ste navštívili túto stránku preto, lebo nie ste spokojný so smerovaním dnešnej medicíny, vedzte, že existujú milióny podobne nespokojných, ktorí cítia to, čo vy. A vedzte tiež, že oni začínajú konať… Pridajte sa!

 

Čo je cieľom Kampane za pravdu v medicíne?


Informačná Kampaň za pravdu v medícine (KPM) má za cieľ dosiahnúť najmä

 • aby ľudia boli zdravší
 • aby sa zdravotná starostlivosť vo všetkých smeroch zmenila k lepšiemu
 • aby sa vedecky overená výživová a preventatívna medicína opäť stala hlavnou súčasťou liečby ochorení a medicíny ako takej
 • zamädzenie neoprávneného uprednostňovania a bezdôvodného predpisovania chemických liekov a nebezpečných liečebných či diagnostických techník

Chceme to dosiahnúť prezentovaním a šírením empirických právd v medicíne (šírením nestranných a pravdivých informácií ohľadom zdravia a liečby, a to na základe dobre overených a preskúmaných zdrojov, a podávať tieto informácie širokej verejnosti) ako aj v odhaľovaní utajených vedeckých chýb, medicínskych podvodov a šmelinárstiev.

Pridajte sa aj vy! Ako?

Prekážky

Prečo je Kampaň za pravdu v medicíne úspešná?

Chcete našu a vašu kampaň podporiť?