Čo má spoločné medicína s fašizmom – postoj výskumníkov

Úlohou práce profesora Holmesa a kolegov bolo pomocou učenia nedávnych francúzskych filozofov Deleuzea a Guattariho poukázať na to, ako je hnutie medicíny založenej na dôkazoch (tzv. EBM – Evidence Based Medicine) očividne vyberajúce (selektívne), vylučujúce a nebezpečne normatívne. Prikláňame sa k tvrdeniu, že hnutie medicíny založenej na dôkazoch je dobrým príkladom mikrofašizmu v hrách na […]