Prekážky

Pri tejto kampani musíme mať veľa trpezlivosti. Prečo?

Existuje mnoho dôvodov, ktoré môžu ochromiť výsledky kampane, ktorá chce zabrániť škodlivým konvenčným praktikám v medicine a chce prispieť k zlepšeniu zdravia spoločnosti. Dôvody sú následovné:

Nedozierne záujmy v konvenčnom zdravotníctve. Rozmer a sila konvenčného zdravotnického systému, v ktorom má kampaň záujem a odhodlanie urobiť zmenu, je neustále kumulovaná korporáciami a/alebo vládnymi inštitúciami, kde sa strácajú všetky verejne zdroje (finančné, personálne, akademické atď). Doslova miliardy sa utrácajú na nezmyselné a často zmanipulované výskumy (scientific fraud and methodological flaws), kde náhodní dobromysliaci, avšak systémom pohltení jednotlivci nemajú nádej prehovoriť ani v prípade, že mnohé nekalé skutočnosti sami odhalia.

Konflikt záujmov v nekonvenčnej medicíne. Kampaň poukazujúca na defekty v konvenčných praktikách môže byť oslabená konfliktami záujmov zástancov nekonvenčných praktík. Napríklad, mnoho vetiev nekonvenčného zdravotníctva navzájom konkuruje s ideológiami produktov (často neuznávanych a pochybných). To spôsobuje nezhody a zabraňuje jednotnej a vplyvnej sile v riešení otázok. Regulovaní i neregulovaní lekári a praktikanti nespočetných terapii ponúkajú proti rôznym chorobám tisícky prírodných liečiv a terapií, od veľmi efektívnych až po neúčinné, ba ničím nepodložené – šarlatánske. Napriek tomu, že tieto skupiny si zaslúžia isté ocenenie v boji proti defektom konvenčnej medicíny, rozdiely vo filozófii a praktikách žiaľ veľmi oslabujú intelektuálnu integritu kampane. Zmätená verejnosť sa takto stáva ešte viac zmätenou a nebezpečné konvenčné praktiky sa naďalej neohrozene tešia svojím ziskom.

O nás, cieľ a vízia

Pridajte sa aj vy! Ako?

Prekážky

Prečo je Kampaň za pravdu v medicíne úspešná?

Chcene našu a vašu kampaň podporiť?