Chcete našu a vašu kampaň podporiť?

Hlavným spôsobom, ktorým môžete Kampaň za pravdu v medicine a jej hostiteľskú stránku Vedomec.com podporiť, je dobrovoľným prekladaním článkov z anglického, alebo iného jazyka. Dobrovoľníci, ktorí majú záujem aspoň raz mesačne prekladať nami vybrané články z angličtiny do slovenského alebo českého jazyka, napíšte nám prosím prostredníctvom nižšieho furmulára. V článku bude uverejnené meno prekladatela, ak teda nepožiadate o neuverejnenie mena. Pravidelné a kvalitné prekladanie článkov radi oceníme, ako najlepšie budeme môcť.

Kampaň môžete podporiť aj tým, že napíšete o svojích neoceniteľných skúsenostiach najmä v oblasti výživovej medicíny, alebo napríklad aj v oblasti prirodzeného pôrodu, o zlepšení zdravia po zmene životného štýlu a podobne. Týmto dodáte odvahu a inšpiráciu iným, menej skúseným ľuďom, ktorí sú na ceste k zlepšeniu zdravia a k prirodzenejšiemu životu vo všeobecnosti.

V neposlednom rade, a čo je veľmi dôležité, kampaň možete podporiť jej šírením, resp. zdieľaním v rodine, medzi známymi, kolegami a samozrejme aj pravidelným zdieľaním a “like-ovaním” na Facebooku a iných sociálnych sietiach.

O nás, cieľ a vízia

Pridajte sa aj vy! Ako?

Prekážky

Prečo je Kampaň za pravdu v medicíne úspešná?

Chcete našu a vašu kampaň podporiť?