Pridajte sa aj vy! Ako?

Každý jedinec v spoločnosti je spoluzodpovedný za to, ako spoločnosť funguje a či prosperuje, alebo zlyháva, či už po zdravotnej, alebo akejkoľvek inej stránke. Priložiť ruku k dielu môžete okrem iného aj nasledujúcimi spôsobmi

  • šírením informácií, ktoré sú na týchto stránkach
  • osobným príkladom prirodzenejšieho a zdravšieho životného štýlu v spojení s prírodou
  • odmietaním konzumného života
  • odmietaním industriálne spracovaných potravín, GMO, pesticídov a iných kontaminantov, ktoré poškodzujú naše zdravie a ničia prírodu
  • odmietaním škodlivej chémie a prehnaného a často nepotrebného predpisovania liekov
  • odmietaním alebo aspoň výrazným obmädzením (disciplína) sledovania televízie
  • odmietaním politickej a mediálnej manipulácie a propagandy
  • aktívnou účasťou na riešení celospoločenských problémov (vrátanie volieb)
  • a inak, zdravým uvažovaním, kritickým myslením, s využitím sedliackého rozumu (prirodzená múdrosť)

Takto sa všetci staneme efektívnym hlasom hlásajúcim zmenu k lepšiemu.

O nás, cieľ a vízia

Pridajte sa aj vy! Ako?

Prekážky

Prečo je Kampaň za pravdu v medicíne úspešná?

Chcete našu a vašu kampaň podporiť?