O čom je Vedomec?

Stránka Vedomec je novou platformou (miestom, domovom) Kampane za pravdu nielen v medicíne, ktorá od roku 2008 do 5 februára 2015 pôsobila na stránke Badatel.sk.

Na stránke budú publikované články kampane, ktorá šíri informácie predovšetkým o prirodzenejšom živote, zdravom životnom štýle, prevencii a liečení chorôb najmä výživovou a funkčnou medicínou, ale zároveň poukazuje a varuje pred nebezpečnými, alebo inak diskutabilnými a pochybnými praktikami konvenčnej medicíny.

Podobne, ako cieľom kampane, aj cieľom stránky Vedomec je zvýšiť povedomie spoločnosti v spomínaných oblastiach a v konečnom dôsledku dospieť k zlepšeniu zdravia a kvality života.

Naším cieľom nie je zámerne šíriť negatívne informácie, ale naopak, budeme sa snažiť publikovať články v pozitívnom duchu. Nemôžeme však prehliadať nekalé praktiky konvenčnej medicíny a preto, ak to bude nevyhnutné, alebo budeme cítiť potrebu niektoré veci zdieľať, informácie v tomto smere si na stránke Vedomec ťiež nájdu svoje miesto.

Našou snahou nie je umelé zvyšovanie čitateľnosti stránky uverejňovaním senzačných, pozornosť priťahujúcich článkov v oblalsti zdravia, či snahou za každu cenu uvererejňovať články každý deň a zaplavovať vás nadmernými informáciami. Chceme vám priniesť kvalitné a dôležité zaujímavosti, ktoré oceníte a prinesú vám úžitok v každodennom živote. V tomto zmysle, články, a to, ako často budú publikované, budú na stránke Vedomec pribúdať podľa kritérií dôležitosti a vhodnosti a v neposlednom rade podľa naších časových možností.

Hlavné oblasti záujmu

Ako sme viackrát spomínali, Kampaň za pravdu v medicíne a jej domovská stránka Vedomec je o informáciach o pravde nielen v medicíne a zdraví. Inými oblasťami nášho záujmu sú prirodzený, resp. prirodzenejší život, spoločnosť, prostredie, príroda, stravovanie a iné. Pokiaľ ine o informácie o zdraví a liečení chorôb, zameriavame sa na výživovú a funkčnú medicínu, s ktorými máme, a rovnako majú aj mnohí naši sympatizanti, niekoľkoročné veľmi pozitívne skúsenosti.

V krátkosti, výživová medicína – je založená na princípe, že výživové látky, vrátane základných mikroživín, sú predpokladom správneho a optimálneho fungovania všetkých biochemických procesov, od ktorých je naše telo závislé. Pri liečbe symptómov alebo ochorení, výživová medicína hľadá ich hlavné príčiny/korene, ktoré, aj keď môžu byť do istej miery genetické, sú zvyčajne podmienené výživovými a enviromentálnymi (z prostredia, napr. kontaminácia prostredia radiáciou, elektrosmogom, GMO, pesticídmi, ftalátmi z plastov a pod.) faktormi. To je v kontraste s tendenciami konvenčnej medicíny, ktorá sa zameriava len, alebo prinajmenšom najmä na symptómy, a potláča ich prostredníctvom chemických liekov, operácii a iných invazívnych zásahov. (Meldrum JM, What is nutritional medicine?, Nutr Health. 1993;9(2):135-50. PubMed).

Zjednodušene povedané, výživová medicína je uznávaná (aj keď nie dostatočne využívana, tak, ako by si to zaslúžila) náuka o jedle, živinách a o tom, aký vplyv má strava na zdravie a celkovú pohodu. Výživová medicína vníma jedlo, stravu, výživné látky (a ich rastúci nedostatok v modernej strave) a výživové doplnky (ktoré tento nedostatok nahrádzajú) z perspektívy ich liečebného či uzdravovacieho (resp. samouzdravovacieho – homeostáza) potenciálu. Predsa, nie nadarmo často opakujeme, “Nech jedlo je liekom vaším a liek vaším jedlom!” (Hippocrates).

Funkčná medicína, akoby mladšia sestra výživovej medicíny, pracuje na podobných princípoch berúc do úvahy predovšetkým výživovú stránku, avšak na o niečo vyššiej vedeckej úrovni, pričom využíva najnovšie poznatky genetiky, systémovej biológie a vedecké poznatky o tom, aký vplyv majú enviromentálne činiteľe a životný štýl na vznik a vývoj ochorení.

Veríme, že Vedomec, nový domov Kampane za pravdu nielen v medicíne, vám poskytne mnoho hodnotných informácii a úžitku v snahe o zdravší a s prírodou viac spojený život.

 

Čo je Vedomec?

O čom je Vedomec?

Autorské práva

Prehlásenie o zodpovednosti

Orientácia na stránke

Inzercia

Často kladené otázky