Často kladené otázky

faqNenávidite lekárov?

Určite nie. Nemáme nič proti svedomitým a uvedomelým lekárom. Dostávame čoraz viac emailov od lekárov, ktorí s nami sympatizujú a uvedomujú si realitu. Napokon, mnohé informácie čerpáme práve od lekárov a vedcov, ktorí nie sú zaujatí len ortodoxnou medicínou, ktorú sami vyštudovali, ale pracujú nezaujato, holisticky a teda v prospech pacienta, nie v prospech medicínskeho systému založeného na farmaceutickej ekonomike.

Nie sme spokojný so súčasným medicínskym systémom, ktorý je riadený viac peniazmi farmaceutických spoločností a ich manipulatívnou vedou, ako snahou o zlepšenie a zabezpečenie zdravia ľudí. Okrem arogantnosti, naivity a neschopnosti vidieť medicínu inak ako z farmaceutického pohľadu (vštiepovanému 6 rokov na lekárskych fakultách), tŕňom v oku je pre nás najmä bezcharakternosť niektorych lekárov a ich nepríčetné správanie, a to najmä keď pacient nesúhlasi s ich liečbou. Neopisateľnú korupciu myslým spomínať netreba.

Ale veď medicína je predsa založená na výskumoch, do ktorých sa vkladajú obrovské peniaze.

Presne tak. Na výskum sú potrebné obrovské peniaze. Máloktorá univerzita alebo výskumný ústav si môže dovoliť výskum len s tou víziou, že výsledky výskumu budú publikované a to prinesie univerzite prestíž. Na výskum sú potrebné peniaze. Mnoho peňazí. Sú to väčšinou farmaceutické korporácie, ktoré disponujú nevyčerpateľnými finančnými prostriedkami, ktorými s radosťou sponzorujú (investujú) ďalšie výskumy. Jedinou nepísanou podmienkou je to, že výsledky výskumu musia priniesť investorovi zisk. Znamená to to, že vedci nemajú voľné ruky v skúmaní toho, čo považujú za účinné a lacné, ale skúmajú len to, čím sú poverení nadriadenými. Sú tiež pod obrovským tlakom vykázať také výsledky, aké si prajú investori výskumu a sú žiaľ veľmi často nútení buď nastaviť parametre výskumu tak, aby výskum priniesol požadovaný výsledok, alebo, čo tiež nie je zriedkavé, priamo výsledky pozmeniť alebo interpretovať tak, aby bol skúmaný liek uvedený na trh a ziskový. Hovoríme o pseudovede, vede manipulatívnej, o vede kontrolovanej peniazmi. Hovoríme o podvodoch vo vede, v angličtine dobre známom termíne „scientific fraud“.

Lekári nám často tvrdia, že vitamíny sú nám zbytočné, ba môžu aj vo vysokých dávkach uškodiť.

Lekári sú vzdelaní na ortodoxných medicínskych fakultách. Majú prekvapujúco málo vedomostí z oblasti výživy a metabolickej medicíny. Aj niektorí, ktorí tvrdia, že vedomosti majú, majú sklon prikláňať sa k ortodoxným literárnym zdrojom. Faktom je, ze napríklad v r. 2009, nebolo v USA zaznamenané jediné úmrtie na následky vysokých dávok výživových doplnkov (pozri správu), pričom tisícky ľudí (pozri knihu) zomrelo kvôli chemickým liekom tak, ako každoročne zomierajú ako v USA (783,936 úmrtí ročne), tak aj na Slovensku a všade tam kde sa spoločnosť riadi ortodoxnou medicínou. Nehovoriac o mŕtvych mestách nenarodených detí.

Môžete porovnať slovenské zdravotníctvo so západným?

Čo sa týka konvenčnej (farmaceutickej, ortodoxnej) medicíny, rozdiel medzi Slovenskom a západom nie je veľký. Postupy sú podobné, chemické a podceňujúce prírodnú liečbu. Rozdiel je len v tom, že západ ma k dispozícii viac finančných prostriedkov na techniku a západní lekári sú omnoho zdvorilejší a ľudskejší k pacientom, čo je na Slovensku opakom. Západ poníma pacienta ako zákazníka a snaží sa získať si ho. Samozrejme, nie získať zastrašovaním a psychickým nátlakom, ale taktnosťou.

Pokiaľ ide o prirodnú alebo komplementárnu medicínu, aj keď sa na Slovensku rodia takzvané alternatívne centrá liečby chorôb, tieto nie sú na takej úrovni a nepoužívajú liečebné protokoly takého rozsahu, ako riadne kliniky na západe. Napríklad, kliniky v UK, USA, Nemecku, Austrálii, Mexiku a inde, používajú vysoké davky vitamínu C vnútrožilovo. Predpisujú to riadni, kvalifikovaní lekári. Tieto protokoly sú na dennom poriadku. Na Slovensku a Čechách je také niečo zatiaľ neslýchane a nemysliteľné. Ba dokonca aj medzi tými lekármi, ktorí si hovoria výživoví či prírodní, vládne mienka, že vitamín C vo vysokých dávkach nie je potrebný a úplne postačí ho získať zo stravy. Nehovoriac o nerozumnej propagácii sóje. Žiadna renomovaná klinika výživovej medicíny na západe nepropaguje sóju ale ju odsudzuje a považuje ju za nebezpečnú (najmä, avšak nielen geneticky modifikovanú), alebo prinajmenšom nezdravú a kontroverznú potravinu.

Poskytujete informácie zadarmo?

Zatiaľ áno. Poskytujeme informácie na úkor vlastného voľného času, pokiaľ máme síl. Keďže však počet emailov a žiadostí o informácie už prekračuje 40 denne, v blízkej budúcnosti buď svoje informačné služby spoplatníme alebo sa zameriame len na istú vekovú skupinu, najmä na pomoc deťom, ktorých máme čoraz viac a u ktorých je liečba často jednoduchšia ako liečba dospelých (u ktorých často chýba odhodlanie, viera vo vyliečenie a disciplína).

Akým spôsobom poskytujete informácie a pomáhate pri chorobách?

Ak máte nejaký zdravotný problém a rozhodnete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára v kolonke konzultácie, obratom vám pošleme formulár s informaciami, ktoré nám pomôžu skvalitniť našu odpoveď – poskytnutie dôležitývh informácii o možnostiach liečby. Formular obsahuje otázky o chorobách od detstva, otázky o vyšetreniach, ktoré boli vykonané, o doterajšej liečbe (ak bola), o strave, o životnom štýle a mnohé iné. Záleží na vás, či a do akej mieri na ne odpoviete. Po prehodnotení vašej odpovede vám odpovieme na základe dostupných informácií z odborných zdrojov a v súlade s najlepším vedomím a svedomím tak, že vám podáme informácie o tom, ako môžete konať v súvislosti s vašou chorobou/symptómom. Zvyčajne podávame informácie praktické, o tom, čo možno urobiť doma, až po tie, čo je potrebné si zabezpečiť (zvyčajne sú to dostupné prostriedky) a užívať.

Zverejníte môj prípad na vašej stránke?

Denne dostávame emaily, ktoré hovoria o úspechoch liečby na základe informácii, ktoré sme predtým poskytli. Väčšinu skúsenosti nezverejňujeme, keďže nie je na to priestor ani čas. Zverejníme LEN prípady s vaším súhlasom. Svoje skúsenosti môžete aj sami zhrnúť do súhrného článku. Je na vás, či a ako sa pod vašu skúsenosť podpíšete a či ostanete v anonymite alebo nie. Vaše identifikovanie nie je dôležité, dôležitá je vaša skúsensť.

 

Otázky ohľadom liečby


Myslíte, že aj cukrovka typu 1 je liečiteľná?

Je to veľmi zriedkavé, ale určite nie nemožné. Záleží od mnohých faktorov, v prvom rade od odhodlanosti a disciplíny. V každom prípade je možné dobre ovplyvniť jej priebeh a významne znížiť/eliminovať výskyt vážnych diebetických komplikácii celkovou zmenou stravy a nasadením vysokopotentných výživových doplnkov a/alebo urinoterapie a pod. Máme pacientov, ktorí nás požiadali o pomoc. Mnohí z nich boli na vysokých dávkach inzulínu a trpeli vážnymi komplikáciami. Poznáme najmenej jeden prípad, kedy žena užívajúca inzulin (kvôli 32 mmols glukózy v krvi), nielenže prestala užívať inzulín, ale momentálne je bez akýchkoľvek, teda aj bez orálnych diabetických liekov. Jej denné hodnoty glukózy neprevyšujú 8 mmols.

A čo cukrovka typu 2?

To najviac záleži od odhodlanosti a disciplíny pacienta. Pacienti, ktorí sú odhodlaní a disciplinovaní a zbavia sa ortodoxnej mienky, že cukrovka je neliečiteľná, sa zvyčajne cukrovky typu 2 ľahko zbavia.

Je možné prestať užívať hormón tyroxín na štítnu žľazu?

Umelé hormóny nie sú riešením a majú sa používať len v závažných prípadoch, pokiaľ sa nenapraví metabolický nedostatok, ktorý spôsobuje disfunkciu štítnej žľazy. Istý muž nám poslal email, ze ani po vysokých dávkach vitamínu C, jódu a iných výživivých doplnkoch, sa mu nedarilo znížit Euthyrox a musel sa vrátiť na dávku 75 mg. Naša otázka bola, či náhodou nekonzumuje sóju. Jeho odpoveď bola, že konzumuje a takmer denne. Jeho posledny email radostne hlásal, že už niekoľko týždňov je bez akýchkoľvek sójových produktov a darí sa mu vynikajúco pri dávke 12.5 mg Euthyroxu. Jeho súčasná snaha je celkom vylúčiť tento umelý hormon.

Lekár mi navrhol odstránenie štítnej žlazy. Pomôžte! Som zúfalá. Čo mám robiť?

Napíšte nám. Popíšem v krátkosti jeden prípad. V auguste 2009 sa počas mojej navštevy Slovenska na mňa obrátila žena, štyridciatníčka, s podobným problémom. Cítila hŕču v krku. Nemohla dobre prehĺtať. Nadmerne sa potila. Dusilo ju. Výšetrenie ukázalo 6 mm nález na štítnej žľaze a zvýšenú hodnotu (11) kalcitonínu v krvi. Lekár ju objednal na odstránenie celej štítnej žľazy na 28 septembra. Po nasadení vysokých dávok (10 g denne) vitamínu C, jodidu draselného a mnohých ďalších doplnkov, celkovej úprave stravy a pod., táto žena sa teší svojmu zdraviu, nepotí sa, necíti hŕču, nedusí ju a je úplne vitálna. Jej hodnota kalcitonínu v októbri bola 6, nález mal rozmer 3 až 3 a pol mm. Nebol to zázrak, ale jej snaha, odhodlanosť a disciplína.

Aké sú najčastejšie ťažkosti, s ktorými by mal človek v liečbe chorôb počítať?

Nedostatok odhodlanosti, disciplíny, entuziazmu počas liečby. Pesimizmus, skrytý a dlhodobý, možno zabudnutý hnev v podvedomí. Nevyriešené vzťahy a podobne. Málokto si uvedomuje, ako duševný stav vplýva na choroby a na liečbu. „Nestrávené“ negatívne myšlienky, pocity, zážitky a skúseností roky kolujú v tele človeka a negatívne vplývajú na celý nervový systém, ktorý následne vydáva negatívne nervove vzruchy buď jednotlivým orgánom alebo celému telu. Máloktorý chorý človek túto kľúčovú záležitosť rieši.

Nedostatok vytrvalosti. Počas liečby človek prežíva rôzne stavy spojené s detoxikaciou organizmu. Telo sa očisťuje od rokmi nahromadených toxickýxh látok. Prichádzajú nepríjemné pocity, od únavy až po bolesti a nutkanie na zvracanie a depresívne stavy. Pri protikandidovej (bezuhľohydrátovej – vylúčenie cukrov a uhľohydrátov) strave dochádza k abstinenčným príznakom, podobným tým drogovo závislým. Telo si vybudovalo silnú zavislosť na glukóze (sme jediný cicavec, ktorý prijíma obrovské množstvo cukru, obilnín, zemiakov, ryže a iných foriem glukózy), ktorá počas diéty telu chýba. Ak na to človek nie je pripravený a nemá dostatok vytrvalosti, vzdáva sa a zlyhá.

Konvenčnou medicínou zruinované telo, hlavne imunita, trávenie a cievný systém. Ňezriedka zásahy ortodoxnej medicíny prekročia bod nazývaný „The point of no return“ (bod, od ktorého niet návratu). Tento bod je u každého individuálny a nie je možné presne zistiť, či a kedy už bol tento bod prekročený.

V akej vekovej skupine vám píšu ľudia žiadajúci o pomoc?

Od 1-2 mesiacov (píšu nám pochopiteľne rodičia) až 68 rokov.

Počas prírodnej liečby rakoviny je vraj potrebné jesť denne veľmi veľa doplnkov. Prečo?

Pretože rakovina je multifaktoriálne ochorenie. Je zvyčajne (avšak nie je to pravidlo, hlavne nie u detí) výsledkom dlhoročného zlýhania metaboliky organizmu vplyvom stravy, znečistenia prostredia, psychiky a pod. Je absolutne nevyhnutné tento multifaktoriálny stav napraviť. To je možné jedine prísunom vyskokopotencionálnych výživových doplnkov proti parazitom, s protinádorovým účinkom, imunostimulátory, na podporu trávenia, na čistenie krvi, na podporu pečene, na podporu okysličenia organizmu a iné. Vo vysokošpecializovaných klinikách v zahraničí okrem mnohých procedúr a vnútrožilových terapií, pacienti prijmu denne od 70 do 120 doplnkov v rôznych formách.

Takáto domáca liečba je ale veľmi drahá a neprístupná väčšine chorých.

Liečba rakoviny na klinikách sa pohybuje okolo 25000 dolárov. Liečba v domácnosti je omnoho lacnejšia a ak je pacient do liečby zanietený a odhodlaný, môže buť rovnako účinná. Finančnú stránku tých, čo nám píšu, berieme do úvahy. Aj preto stále zdôrazňujeme dôležité stratégie liečenia chorôb, ktoré su veľmi lacné alebo zadarmo (napríklad urinoterapia či totálna hladovka, pri ktorých sa metabolika tela sama optimalizuje procesom homeostázy).

O akých chorobách a ich liečbe môžete poskytnúť informácie?

Takmer o všetkých. Ak nám záujemca napíše ohľadom choroby, ktorá nie je bežná a s ktorou skúsenosti nemáme a informáciami nedisponujeme, máme dostpné zdroje, hlavne literatúru, odkiaľ môžeme potrebné informácie získať.

Ktoré lieky považujete za najzbytočnejšie a ktoré možno nahradiť zmenou stravy a vitamínami?

Lieky proti alergiám, astme, vysokému krvnému tlaku, cukrovke (inzulín je diskutabilný, ale nie je nemožne ho vylúčiť), proti vysokému cholesterolu, proti zápalom, angínam, prechladnutiu, na trávenie (hlavne antacidy), antibiotiká (sú nevyhnutné len výnimočne, ako vôbec), cytotoxiká, umelé hormony (hlavne Tyroxin). Zoznam nie je vyčerpaný.

 

Čo je Vedomec?

O čom je Vedomec?

Autorské práva

Prehlásenie o zodpovednosti

Orientácia na stránke

Inzercia

Často kladené otázky