Syntetické a nízke dávky vitamínov – samozrejme, že neučinkujú!

V 2008 roku JAMA – Journal of the American Medical Association (Žurnál americkej lekárskej asociácie) vydal tlačovú správu, hovoriac svetu, že doplnky vitamínov C a E nie sú účinné v prevencii srdcových ochorení u starších mužov. Takéto výsledky sa od JAMA dali očakávať a obrovské náklady spojené s 10-ročnou štúdiou mohli byť využité efektívnejšie. Podobné […]

AIDS sa rozvádza s HIV

Vedci napadli pôdvodné výskumy z roku 1984 (NaturalNews) Tridsaťsedem právnikov, lekárov a vedcov zaslalo list žurnálu Science so žiadosťou o oficiálne prehlásenie neplatnosti pôvodných štyroch štúdií, ktoré mali dokázať to, že HIV je zodpovedným za AIDS. Podľa autorov listu sa čoraz viac preukazuje, že tieto štúdie nielenže neboli vykonané správne, ale ich výsledky boli zámerne […]