Neočkujte deti bez vitamínu C! Môže zabrániť vážnym aj fatálnym následkom

vaccinewithCVakcíny sú dávno kontroverznou témou. Napriek rastúcim obavám a upozorneniam z kruhov odborníkov o ich vedľajších účinkoch, konvenčná medicína javí malý záujem o vyváženú diskusiu.

Aj keď Svetová zdravotnícka organizácia v dokumente odporúčajúcom kompenzácie poškodení následkami vakcín prehlásila, že vo vyspelých krajinách sú programy odškodnenia vakcínami spôsobených zdravotných následkov dôležitou súčasťou úspešného očkovacieho programu, Slovenské úrady a odborná verejnosť o tom ani nepremýšľa a vo veľkej časti (česť výnimkám!) akékoľvek následky vakcín popierajú. (Ospravedlnením by mohlo byť to, že Slovensko má asi ďaleko k vyspelej krajine).

Zachádzajúc možno až do extrému, o najhorších možných následkoch vakcín si môžete prečítať v článku Kto zabil (12) alternatívnych lekárov a liečiteľov a prečo?!.

Iste, úmrtia toľkých lekárov a liečiteľov v krátkom čase vzbudzuje podozrenia na sprisahanie. Je však priskoro robiť závery a existujú aj protiargumenty, a je teda ťažké zaujať objektívne stanovisko k tomu, čo týchto lekárov pochovalo.

Z naších takmer ďesaťročných skúseností pozorujeme celkové zhoršenie zdravia detí a ich rastúce dlhodobé problémy s imunitou v dôsledku mnohých faktorov, zásah do imunity vakcínami nevynímajúc.

Máme za to, že prehnané očkovania, navyše vo veku do minimálne 4. rokov, kedy sa imunita stále vyvýja a kalibruje, sú nežiadúcim chemicko-biologickým zásahom do komplexných a sofistikovaných prirodzených procesov tohoto vývinu imunity. Konečným výsledkom takýchto umelých zásahov sú potom nespočetné emaily mamičiek (len občas aj oteckov), sťažujúcich sa, že ich menšie či väčšie deti sú veľmi často chorľavé (paradoxne napriek tomu, že absolútna väčšina je zaočkovaných).

Z niektorých článkov v poslednom linku je jasné, že nie je jednoduche získať kontrolu nad poškodenou imunitou. Čo teda robiť, ak sa nemôžete alebo nechcete vyhnúť očkovaniu?

Vitamín C robí očkovanie bezpečnejším

V dostatočných dávkach má vitamín C antipyretické (znižuje teploty a horúčky) antibiotické, antivirálne, and antitoxické/antioxidačné vlastnosti. [1]

Podľa Dr Saula, každý lekár by mal rodičom poradiť, aby očkovanému dieťaťu podávali vitamín C. Okrem jeho antioxidačných vlastností (napríklad neutralizovať ťažké kovy z vakcín ako ortuť a iné), podľa Dr Thomasa E. Levyho existuje aj iný dobrý dôvod na to, aby bol vitamín C súčasťou očkovaní a to ten, že má preukázanú schopnosť zlepšiť reakciu protilátok imutného systému. Keďže cieľom očkovania by mala byť maximálna reakcia protilátok na antigény vo vakcíne, pri minimálnom toxickom zaťažení aj tých najcitlivejších jedincov, neexistuje žiadny rozumný klinický dôvod prečo spolu s očkovaním nepodávať vitamín C“. [2]


Kvalitný Vitamín C


Už pred viac než štyridsiatimi rokmi Dr Archie Kalokerinos zistil, že podávaním vitamínu C dojčatám sa predišlo úmrtiam spôsobeným komplikáciami po očkovanach. [3]

Taktiež pred viac než štyridsiatimi rokmi Dr Klenner odporúčal deťom mladším ako 10 rokov preventívne užívať aspoň 1000 mg vitamínu C na každý rok života (teda napríklad 4 ročnému dieťaťu 4000 mg). [4]

Ako prípravu na očkovanie, Dr Levy odporúča deťom pod 5 kg podávať v ovocných štavách 500 mg vitamínu C denne a deťom medzi 5 – 10 kíl 500 až 1000 mg denne. Starším deťom odporúča 1000 mg na každý rok veku, v priebehu dňa (nie naraz) [5], pričom v prípade choroby, alebo reakcie na očkovanie, je potrebná omnoho vyššia dávka.

Podľa Levyho by sa okrem počas očkovania malo v podavaní vitamínu C pokračovať aj naďalej, v záujme stimulácie protilátok ako aj ochrany pred nežiadúcimi toxínami z vakcín. [6]

„Je škoda, že keď som bol kedysi pediatrom, nevedel som to, čo teraz o tom, akú ohromnú schopnosť má vitamín C pokiaľ ide o vedľajšie účinky očkovania.“ Dr Ralph Campbell

Helen Saul, manželka známeho proponenta vitamínu C, Dr Andrew Saula o svojích skúsenostiach píše:

„V snahe predísť nepriaznivým reakciám na povinné vakcíny, sme už niekoľko dní predtým deťom podávali toľko vitamínu C, pokiaľ nedošlo k tzv. nasýteniu (saturácii). Po očkovaní potrebovalo ich telo najväčšiu možnú pomoc. Vtedy sme im dávali vitamín C každú hodinu až pokiaľ nepociťovali plynatosť, počiatočný znak toho, že telo už má adekvátnu dávku.

Cieľom je deti dostať akurát pred stupeň tzv. črevnej tolerancie vitamínu C, kedy sa už prejavuje redšia stolica. Napríklad, keď naša dcérka mala 4 roky, začali sme s relatívne vysokými dávkami asi 2000 mg hneď ráno a pokračovali s 1000-2000 mg približne každé dve hodiny až pokým sa neobjavilo tiché grúlenie v brušku, alebo redšia stolica. V tomto momente sme dávku a frekvenciu podávania znížili. Presne to isté sme opakovali aj nasledujúce dni. Grúlenie je prejavom plynatosti a tá prichádza stále pred hnačkovitou stolicou. Je to teda spoľahlivým indikátorom toho, kedy je na čase dávkovanie obmedziť. Tento postup a sledovanie plynatosti pred znížením dávkovania potrebuje prax, avšak zíde sa aj pri akomkoľvek ochorení, nielen počas očkovaní. Je to bezpečná metóda s veľmi bezpečným vitamínom, ktorým sa nie je možné predávkovať, keďže prílíš veľká dávka akurát vyvolá dočasnú hnačku.

Kupodivu, v deň očkovania a niekoľko dní po ňom, naša 4 ročná dcérka bez akýchkoľvek potiaží zniesla 15,000 až 20,000 mg vitamínu C denne. Napriek nepríjemným reakciám z posledného očkovania nemala tentokrát žiadnu. Bez opuchu, bez teplôt, bez začervenania, nez ničoho. Bola pokojná a my sme boli radi.

Môže byť celkom prekvapujúce, koľko vitamínu C môže malé, práve zaočkované dieťa zniesť a zo skúsenosti vieme, že čím viac vakcín (alebo čím akútnejšie ochoenie), tým viac vitamínu C telo potrebuje“, hovorí Helen Saul.

Môžeme si len domyslieť, ako asi sa bez vitamínu C (a teda bez možnosti zneutralizovať toxickú záťaž) telo dieťaťa vyrovnáva a trápi s toxickou záťažou z vakcín najmä hneď po zaočkovani ale aj nekonečne dlho potom (a celý ten čas, často roky, sa bez náležitej pomoci borí s oxidaciou/toxicitou). Toto trápenie tela sa niekedy prejaví akútne, inokedy chronicky v podobe častej chorobnosti v dôsledku poškodenej imunity.

Je morálnou povinnosťou lekárov poradiť rodičom, aby po očkovaní podávali vitamin C

Saulová je presvedčená, že je neférové a smutné vakcínovať deti bez patričnej ochrany vitamínom C. Taktiež si nemyslí, že je správne, ak je imunita neočkovaných deti vystavená chorobám a to bez imunitnej podpory vitamínu C. Odporúča, ako aj odporúčajú mnohí lekári, vitamín C podávať stále. Pokiaľ ide o to, koľko podávať, odporúča radšej podávať viac, ako príliš málo.

Na záver konštatuje, že ani jedno z ich detí nikdy nepotrebovalo antibiotiká. Úplne postačil vitamín C.

Dr Levy je o bezpečnosti vitamínu C presvedčený oddávna, tvrdiac,

„Okrem jednotlivcov z vážnou poruchou obličiek je vitamín C bezpochyby jeden z najbezpečnejších výživových látok, ktoré môže človek bez obáv používať.“

Na záver

Nadväzujúc na práce Dr Linusa Paulinga, Dr Cathcart pred viac ako 40. rokmi zistil, že dávky vitamínu C až po črevnú toleranciu pomáhajú prekonať väčšinu chorôb omnoho rýchlejšie a ľahšie.

Pokiaľ ide o používanie vitamínu C pred, počas a po očkovaní, odporúča sa s týmto neváhať a zbytočne to neodiaľovať. Čím neskôr sa totiž začne s podávaním vitamínu C, tým viac môže dôjsť k poškodzovaniu nervového a imunitného systému vplyvom toxicity z vakcín. Po úplnom vývine poškodenia nervovej sústavy či imunity je potom veľmi zložité (ak nie nemožné) takýto stav zvrátiť.

U rodičov stále existujú neopodstatnené obavy z adekvátneho dávkovania vitamínu C (čo je živené predovšetkým niektorými neinformovanými lekármi a medikmi), avšak riziko (skoršie či neskoršie zdravotné útrapy dieťaťa) z nepouživania vitamínu C v takýchto dávkach je neporovnateľne výššie.

Možno sa bude tento článok niektorým, prevážne medikom alebo skeptikom zdať prehnaný. Podobne si to mysleli niekdajší medici a skeptici už v roku 2007-2008, keď Kampaň za pravdu v medicíne písala o vitamíne C v súvislosti s liečbou rakoviny a inými závažnými ochoreniami. Dnes je realita taká, že je čoraz viac lekárov, ktorí ho pri liečení úspešne používajú, či už ako podpornú, alebo niekedy aj samostatnú liečbu.

Na podporu imunity, vrátane ochrany pred reakciami na očkovania odporúčame minimálne aj vitamín D a širokospektrálne probiotiká.


Súvisiace články

Články ohľadom zdravia detí

Články o vitamíne C

Články o vitamíne D

Články o probiotikách

Imunita


 

Zdroje:

– Spracované podľa: Don’t vaccinate without vitamin C

  1. Orthomolecular Medicine News Service. “Antibiotics Put 142,000 into Emergency Rooms Each Year. U.S. Centers for Disease Control Waits 60 Years to Study the Problem.” (Oct 13, 2008.): http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v04n14.shtml (accessed Oct 2015). Also: Saul, A. W. “Notes On Orthomolecular (Megavitamin) Use of Vitamin C.” http://www.doctoryourself.com/ortho_c.html (accessed Oct 2015).
  2. Levy, T. E. “Vitamin C Prevents Vaccination Side Effects; Increases Effectiveness.” Orthomolecular Medicine News Service (Feb 14, 2012): http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n07.shtml (accessed Oct 2015).
  3. Kalokerinos, A. Every Second Child. Thomas Nelson (Australia) 1974.
  4. Klenner, F. R. “Observations on the Dose and Administration of Ascorbic Acid When Employed Beyond the Range of a Vitamin in Human Pathology.” Journal of Applied Nutrition, 1971, Vol. 23, Nos. 3 and 4, pp. 61-87. http://www.doctoryourself.com/klennerpaper.html (accessed Oct 2015).
  5. Levy, T. E. “Vitamin C Prevents Vaccination Side Effects; Increases Effectiveness.” Orthomolecular Medicine News Service (Feb 14, 2012): http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n07.shtml (accessed Oct 2015).
  6. Ibid.
  7. Ibid.
  8. Cathcart, R. F. Vitamin C, titration to bowel tolerance, anascorbemia, and acute induced scurvy. Medical Hypotheses, 1981 7:1359-1376. http://www.doctoryourself.com/titration.html (accessed Oct 2015).

 

The peer-reviewed Orthomolecular Medicine News Service is a non-profit and non-commercial informational resource.

 

Redakčná rada:

Ian Brighthope, M.D. (Australia)
Ralph K. Campbell, M.D. (USA)
Carolyn Dean, M.D., N.D. (USA)
Damien Downing, M.D. (United Kingdom)
Michael Ellis, M.D. (Australia)
Martin P. Gallagher, M.D., D.C. (USA)
William B. Grant, Ph.D. (USA)
Michael Janson, M.D. (USA)
Robert E. Jenkins, D.C. (USA)
Bo H. Jonsson, M.D., Ph.D. (Sweden)
Peter H. Lauda, M.D. (Austria)
Thomas Levy, M.D., J.D. (USA)
Stuart Lindsey, Pharm.D. (USA)
Jorge R. Miranda-Massari, Pharm.D. (Puerto Rico)
Karin Munsterhjelm-Ahumada, M.D. (Finland)
Erik Paterson, M.D. (Canada)
W. Todd Penberthy, Ph.D. (USA)
Gert E. Schuitemaker, Ph.D. (Netherlands)

Uveďte prosím pozorne svoj email a kliknite "Odoslať"

Pridajte sa k 7 281 ďalším odberateľom

Trackbacks

  1. […] Nevakcínujte bez vitamínu C! Vyliečiť sa z toxických účinkov vakcín je drina […]

Vaše príspevky

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s