Padla kosa na kameň! Časť 1. – Známy ‘demokrat’ Ján Benčík a jeho podlé totalitné praktiky

…alebo

Keď sa nenávisť spojí s úchylkou liberálno-demokratického extrémizmu udávania a kádrovania.

Na začiatok chcem dať v krátkosti na pravú mieru blud o spojení mňa (a iných z Vedomca) a Vedomca s Bádateľom. Fakt je taký, že, ako sme to svojho času uviedli na Vedomcovi, od Bádateľa sme sa oddelili 5. Februára 2015 po istých zmenách, ktoré urobil, a tiež kvôli kvalite článkov a počte reklám, ktoré sa na stránke objavili (a stále objavujú) a jasne sa od neho z týchto aj iných dôvodov dištancujeme.

Pán Ján Levoslav Benčík ma vo svojom blogu označil za nevzdelanca, šarlatána, Bádateľa, šíriteľa bludov a ešte za všeličo iné.  O sebe tvrdí, že loví konšpirátorov, extrémistov a (teraz už zrazu aj) šarlatánov. Svojím blogom len potvrdil, že nemá jasno nielen v tom, kto je Vedomec a kto Bádateľ, ale ani v spomenutých pojmoch, na ktorých sa jeho lovecká hobby zakladá.

Jeho motívom v blogu o mne nie je hľadanie pravdy a odhaľovanie nebezpečných šarlatánov, ale zámerné vzbudenie dojmu u verejnosti, že čokoľvek, čo nemá pečiatku lekára je len zlo (čo je extrém!). Aj keď často bojuje proti nenávisti, nechal sa nakŕmiť informáciami osoby, ktorej motiváciou je nenávisť voči názoru (zas len extrém!).  

Na Slovenskej scéne máme teda jasný problém s extrémami. Na jednej strane stoja rasisti, antisemiti a iní extrémisti šíriaci rôzne formy nenávisti, spadajúcí pod Zákon o extrémizme. Oproti ním stoja extrémisti, ktorých princípom je ostrakizácia, opresia a kádrovanie. Liberálne a demokratické. Títo zase za extrém právom považujú jednak tých prvých extrémistov, ale aj akékoľvek názory, ktoré nezapádajú do ich ideológie, či už politickej, sociálnej, medicínskej, alebo inej. A ak nie sú rovno označení za extrémistov, tak prinajlepšom za konšpirátorov a šarlatánov. A práve tuto umiestnil aj mňa, Mareka Vojčíka, Damiána Kuzmoviča a iných z Vedomca p. Benčík – demokraticko-liberálny extrémista, ktorý bojuje proti Zákonom definovaným extrémistom.

Poďme teraz najskôr k najzávažnejším detailom Benčíkovho bludného veľdiela o „Šarlatánovi z Londýna“.

PS. Tancujete, p. Benčík? Máte rád valčík? Smiem prosiť? Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri…

Benčík – demokratický kádrovač, vyhrážač a udávač

V mene demokracie a hľadania pravdy sa zástanca slobody prejavu a názoru – p. Benčík neštíti používať totalitné praktiky vyvýjania nátlaku, zastrašovania a opresie. Bez ohľadu na jeho predošlé zásluhy, len úplne pomýlený človek, lotor a sociálny zloduch môže, dokonca verejne, napísať tak trápne vyjadrenia ako sú:

 • Bolo by zaujímavé vedieť, či veriaci z tejto komunity vedia niečo o šarlatánskej a obchodnej činnosti pána “Bádateľa”? (pozn. Vedia! Vedia o mne – Marekovi, o Vedomcovi a o Damiánovi a tí, čo osobne poznajú aj mňa vedia dobre aj to, že nemáme nič s Bádateľom)
 • Slovenskí biskupi, … , o tom samozrejme nemôžu mať ani tušenie.
 • A ak vedia, či si uvedomujú… (pozn. No tak im to, p. Benčík, nezabudnite demokratickým nátlakom pošepkať! Máte v tom s vašími lib-dem kumpánmi bohaté skúsenosti.)
 • Cez register nmc.org.uk nie je problém zistiť, že Marek Vojčík je registrovaný ako “mental health nurse.” Verím že jeho aktivity budú zaujímať Royal College of Nursing.

Tieto vyjadrenia potrebujú len stručný komentár. Začínam písať túto reakciu 17. novembra. Po 28. rokoch od nežnej revolúcie, kde p. Benčík hrdo štrngal kľúčikami od bytu, by ma ani vo sne nenapadlo, že sa jeden veľký a dokonca vyznamenaný liberálny demokrat čo i len schýli, alebo skôr uchýli k myšlienke takto zastrašovať a ešte sa k tomu aj verejne priznať. Lebo tento jeho lotrovský prečin nie je, so zreteľom na totalitné charakter, o moc menší, ako prečiny ľudí, ktorých predtým ulovil.

Pán  Benčík, vy si myslíte, že britské úrady nemajú na práci nič iné, ako len čítať výplody zloduchov, ktorí sa snažia prilepiť nálepku extrémistu či šarlatána každému, čo kritizuje chyby systému? Ste si vedomý toho, že v UK je na rozdiel od Slovenska napríklad sloboda v očkovaní? Prečo by teda UK úrady mali zaujímať napríklad moje osobné postoje v tejto otázke, ktoré sú problémom len na „demokratickom“ Slovensku, kde táto sloboda neexistuje, ako ani, v porovnaní s UK, neexistuje sloboda žien pri rodení detí. Keď ste taký veľký demokrat a liberál, prečo za takéto slobody vo svojej vlasti namiesto často špinavého zastrašovania udávania nebojujete?! Urobil by ste lepšie, keby ste bojoval za tieto slobody, lebo omnoho viac a horšie trpí žien a babätiek pod rukami slovenských pôrodníkov, ako trpí ľudí kvôli vaším uloveným extrémistom a fašistom!

Pán Benčík sa na verejnosti tvári ako šľachetný občan, ktorý má v spoločnosti veľký prínos. Isté zásluhy mu ani neodopieram. Jeho vlnité šediny spolu s vhodne zvolenými okuliarmi evokujú u nezainteresovaných ľudí životnú múdrosť a jeho sympatická upravená briadka tiež pridáva k domnienke, že je to úctyhodný pán a nevinný baránok, len hľadajúci zlých extrémistov. Keď sa ale človek lepšie prizrie niektorým jeho činom, pod srsťou baránka odhalí extrémne hladného dravého vlka. Hladného po neoliberálnej demokracii a dravého, ceriac zuby a nastavujúc pazúry proti každému, kto na Facebooku nezdieľa ten korektný názor.

A jeden z jasných dôkazov, že ide o vlka v koži baránka, je okrem hore opísaného a preukázaného zastrašovania kádrovaním aj fakt, že neraz volí aj zverejňovanie fotografii s deťmi. V tomto prípade ide o spoločná fotku, kde som ja, komunita a viacero detí – nejako (lebo fotografie si smeli a môžu prehliadať len moji priatelia! O tom, kto mu tie fotografie podsunul, budem písať neskôr) sa k nej dostal cez môj facebook. Bol som upozornený, že p. Benčík to (zneužíva fotky detí na jeho agendu) robí zámerne, za účelom emocionálneho nátlaku, a vôbec to nie je náhoda. Totiž, keby p. Benčík chcel len tak poukázať na moje spojenie s tou-ktorou komunitou, mal tváre detí začierniť alebo inak ukryť, lebo predsa takto sa to robí a takto je to správne. Tým, že to neurobil, odhalil svoj neodškriepiteľný vlčí motív.

Svoju vlastnú sympaticku tváričku ale v jednom zo skrínšotov vybielil. Proste skryl svoju pravú tvár. Aj keď nie je dieťa.

Ak si teda p. Benčík uspokojuje potrebu chytať skutočných šíriteľov nenávisti a zla, iste si za toto hobby zaslúži uznanie. Ale ak táto potreba prerástie do závislej úchylky za každú cenu chytiť a udať niekoho alebo niečo, aj bez náležitých faktov a dokopy zlátaných poloprávd a bludov, mysliac si, že akýkoľvek iný názor je extrémistický, a každý, kto kritizuje vakcíny alebo niektoré medicínske postupy, musí byť buď fašista alebo šarlatán a treba ho spochybniť, vysmiať sa mu a na okorenenie vyhrážať sa a kádrovať, potom musí byť jeho motív a hodnovernosť u čitaleľa na vážnych pochybách. A ak pre túto jeho agendu zneužíva efekt detí, ktoré sú na spoločných fotografiách, mal by sa objektívny pozorovateľ nad Benčíkovým poslaním vážne zamyslieť.

Na vyjasnenie, pokračujem niektorými najdôležitejšími Benčíkovými bludmi a tým, aká je pravda

Na úvod je potrebné uviesť fakt, že jeho „dôveryhodným zdrojom“ informácií (pritom on tvrdí, že len zbiera verejne dostupné skrínšoty), ktorý spomína, je moja bývalá známa, sl. RNDr Viera Dedíková. Na to mám jasné dôkazy a o jej motíve si povieme nižšie.

Najväčší blud, na ktorý p. Benčík sl. Dedíkovej skočil je, že ja, alebo Kampaň, alebo Damián Kuzmovič, alebo Vedomec, sme všetko jedno a to isté – Bádateľ. Lebo tá, aj keď som jej onoho času napísal, že Bádateľa opúšťame, p Benčíkovi asi zámerne povedla čosi iné, lebo nás (srdcom) navždy, kvôli svojej intolerancii, opustila aj ona.

Fakt je taký, že ja som Marek Vojčík a som jedným z členov Kampane za pravdu v medicíne a jedným z redakcie www.Vedomec.com. Všimnite si totiž, že v mojom statuse, ktorý mi p. Benčík zvenčil skrínšotom predtým, než som ho zablokoval, mám napísané „Všetkých znovu pozývam na našu stránku Vedomec“. Nie na moju, ale našu.

Nemôžeme a nechceme zverejniť všetky jasné dôkazové emaily medzi nami a bývalým majiteľom Bádateľa a súčasným (len) adminom Bádateľa z Februára 2015. Aj keď nám v istej veci neurobil dobre, nemáme potrebu zverejniť jeho identitu, ani kde sa nachádza (avšak celkom iste nie v UK). Poukážem len na jeden z posledných emailov, ktorý máme k dispozícii. Myslím, že hovorí sám za seba a ak sa p Benčík opováži stále a ZÁMERNE tvrdiť, že Marek Vojčík, alebo Damián, či Vedomec sú všetko Bádateľ, potom si asi musel Damián v r. 2015 len tak z nudy písať sám zo sebou a aj sám seba kritizoval, lebo to je obsahom textu, ktorý je začiernený.

Dobre si tiež všimnite súčasné (od cca Feb 2015) informácie v sekcii „Kontakt“ na stránke Bádateľ, ktorý p. Benčík akosi pozabudol zoskrínšotovať na svoj blog, aj keď p Ing. Buzga, majiteľa Bádateľa, kdesi spomenul. Nezabudol upozorniť ani na našu „neúplnu pravdu“, lebo že sme na FB Kampane 6. Feb. 2015 napísali, že s Bádateľom sme skončili 6. Feb. 2014 (pozn. malo byť 2015). Škoda, že p. Benčík nemá dosť analytických schopnosti na to, aby dokázal zistiť, že išlo len o obyčajný preklep, keďže na Vedomcovi je a aj bol dátum uvedený správne. Alebo sa mu to skôr zase nehodilo do jeho investigatívy?

Neviem tiež, akú logiku vidí p Benčík (a Lovci šarlatánov, ktorí mu odušu tlieskajú) v tom, že ja a Damián by sme mali byť Bádateľ, ktorý je spojený predovšetkým z doplnkami Vitare, a zároveň na druhej strane na Vedomcovi sa od Bádateľa dosť kriticky (aj keď slušne) dištancovať a k tomu ešte aj podporovať konkurečnú stránku DamianVit. Nuž hádam sa raz tú logiku dozvieme.

Lenže p. Benčík, aj keď možno počas písania článku naisto nevedel (hoci to dobre vedela informátorka Vierka, ale tej to zase nepasovalo do jej rozprávky – a o tom si povieme neskôr), prinajmenšom tušil, že niečo nie je na poriadku, keď uviedol, že sme sa od „Bádateľa na FB (Na Vedomcovi je to tam dodnes) zvláštnym spôsobom dištancovali“. Asi ale tento jeho inštinkt nechcel príliš skúmať, lebo, prečo si pokaziť už takmer dopísané dielo, ktoré ale hneď na to aj sám zosmiešnil tým, že ho vraj, Sherlocka Holmesa, napadlo, že si „Bádateľ sám na seba vytvára Alibi.“ J

A tak len ďalej presviedčal sám seba, že my sme Bádateľ, keď na FB napísal, že nech sa zbytočne nestrápňujeme, lebo že sme po sebe zanechali veľa stôp, a to, predstavte si aj takú, že Damiánova FB adresa sa koči s „…damian.badatel.sk“. Aj keď táto stopa je až trápna chyba, ktorá súčasné neprepojenie nás a Bádateľa nevyvracia, p. Benčíkovi sa predsa do jeho kádrovacej skladačky perfektne hodila. Totiž, a veľmi stručne, pre tých, čo nie sú v obraze, Damián si svoj FB robil dávno – v dobe, keď spolupracoval s Bádateľom a preto mu tá prípona ostala a ostane, aj keby Bádateľ viac ani neexistoval. Bodka.

A posledný, asi ten najväčší Benčíkovsko-holmesovský dôkaz súčasného (lebo pojednávame súčasný stav po 5.2.2015!) napojenia Damiána, Kampane a Bádateľa má byť fakt, že sme (Kampaň a Bádateľ) 24.12.2013 na FB Kampane uviedli Vianočné prianie. Benčík to nadšene okomentoval tak, že týmto sme sa vraj bezpochyby priznali, že sme napojení na Bádateľa. Pritom sme však tento fakt ani nikdy nikde nespochybňovali. Bádateľa sme totiž opustili 5.2.2015.

Nie som si istý, čo mám na to povedať. Dôvody, prečo k niečomu takému mohol p. Benčík dospieť, môžu byť podľa mňa asi len dva. Prvý je ten, že to napísal zámerne, za účelom diskreditácie a očiernenia. Druhý dôvodom môže byť, že p. Benčíkovi jeho 10-hodinové vysedávaie za notebookom, keď sa už aj prsty pre klávesnicu stávajú príliš ťažkými, škodí. Totiž nie je konšpírácia ani šarlatánstvo, ak uvediem, že nedostatok pohybu a nedokysličovanie mozgu negatívne vplývajú na kognitívne funkcie ako sú pozornosť a koncentrácia, čo mu nedovoľuje správne posudzovať a vyhodnocovať informácie prijaté zo svojich vlastných skrínšotov. Čas ukáže, ktorý dôvod je ten pravý.

Napriek niektorým symptómom si však myslím, že p. Benčík trpí skôr sociálnou diagnózou liberálno-demokratického extrémizmu, ako som spomenul hneď na začiatku a nie začiatkami senility.

A tak, vo svetle týchto primitívných chýb (primitívných preto, lebo pri možnom obmädzení kognitívnych funkcii do popredia vystupuje, ľudovopovedané, „primitívny“ mozog), mi p Benčík prisvojuje mnohé Bádateľové články – napríklad ten o Juvenílnej justícii (za ktorý mal chudák skutočný Bádateľ isté problémy!), o ničiteľovi patogénov atď., a prisvojuje nám aj produkty Vitare, Elektronické produkty Bádatela a iné.

Iné, menej zaujímavé, ale pre p. Benčíka veľmi podstatné bludy a polobludy

Ďalej p Benčík mne, Marekovi Vojčíkovi nasilu prišíva mnohé články a statusy, okrem tých z Bádateľa aj všetky z Kampane a Damiánové. Avšak obe stránky, t.j. http://www.vedomec.com (ďalej len „Vedomec“) ako aj FB stránka Kampaň za pravdu v medicíne (ďalej len „Kampaň“) majú viacerých adminov a navyše viacerých edítorov. Podobne je to napríklad aj aj u Lovcov šarlatánov. P. Benčik a oni však nedokážu pochopiť dôležitý fakt, že články Vedomca a statusy Kampane nie sú statusy jednej osoby. Alebo skôr pochopiť nechcú, lebo im to jednoducho nezapadá do ich supermyšlienky, že ja som v jednej osobe šarlatán, Bádateľ, konšpirátor, Vedomec, Damián a neviemkto/čo.

Myslím, že to je p Benčíkovi úplne fuk, ale k statusom Kampane pre upresnenie uvediem len to, že napríklad statusy MMS, správa o MMR vakcíne z UK, filmy Očkovanie, Dr Wakefield, Vaxxed, Kennedy, som tam, podľa evidencie statusov, nedal, resp nezdieľal ja, Marek Vojčík. A nezdieľal ich ani Damián Kuzmovič. Zdieľal ich iný človek, s právom edítora stránky.

Benčík nielenže z viacerých ľudí a subjektov zlátal jeden veľký blud, ale nie je schopný analyzovať ani len jedného a toho istého človeka – mňa. Totiž hneď na začiatku ma počastoval tým, že som nevzdelanec a prikádroval mi prácu ošetrovateľa, pritom nižšie, v opojení samotného kádrovania vycapil moju nursing registráciu a teda jasný dôkaz minimálne toho, že vysokoškolské vzdelanie (ktoré je pri nursingu v UK POTREBNÉ) mám a že nie som ani ošetrovateľ, ale „sestra“(v akej pozícii, lebo ich je 5, si nechám pre seba). Jeho vyjadrenia teda, že nemám žiadné vysokoškolské vzdelanie a že som len akýsi ošetrovateľ sú buď dielom analytickej neshchopnosti, alebo podlého zámeru zdiskreditovať Vedomec a Kampaň.

Vedomec na svojej stránke tiež nikde nepíše o MMS. Už bolo skôr objasnené, že pod FB profilom píšu a písali viacerí členovia Kampane a redakcie Vedomca. V tomto zmysle otázka, či komusi na druhy svet nepomohla „naša liečba s MMS“ nie je teda relevantná, ale účelová, t.j. na očiernenie Vedomca.

Vyštudovaní lekári si vraj z jeho článkov trhajú vlasy. P. Benčík, tým, že nás dáva do jedného mecha s Bádateľom asi myslel aj stránku Vedomec a Kampaň. Fakt je taký, že s Kampaňou a Vedomcom (teda s niektorými ich aspektami) spolupracuje NEMÁLO lekárov, od čerstvo vyštudovaných až po tých najstarších a vo vyšších funkciách. Na to môžem čitateľom ponuknúť jedine moje čestné slovo. Mená lekárov z pochopiteľných dôvodov rizika kádrovania (Benčíkovho štýlu) nikdy nezverejníme a ani to nie je potrebné.

A nakoniec, je aj polo-bludom, alebo niekoľkotino-bludom, že Marek Vojčík je Damián Kuzmovič. Ale prečo je to tak, si nateraz nechám pre seba. Ale ak by sa p Benčík pýtal, kto píše tie články na Vedomca, nech si predstaví, ako sedím Damiánovi na kolenách alebo naopak, a spolu, jedným husacím šarlatánskym perom píšeme, a píšeme a píšeme.

Marek Vojčík

 


 

OBSAH

Úvod. Padla kosa na kameň! Časť 1. – Známy ‘demokrat’ Ján Benčík a jeho podlé totalitné praktiky

…alebo, Keď sa nenávisť spojí s úchylkou liberálno-demokratického extrémizmu udávania a kádrovania

 • Benčík – demokratický kádrovač, vyhrážač a udávač
 • Na vyjasnenie, pokračujem niektorými najdôležitejšími Benčíkovými bludmi a tým, aká je pravda
 • Iné, menej zaujímavé, ale pre p. Benčíka veľmi podstatné bludy a polobludy

Padla kosa na kameň! Časť 2. – Demokrat Ján Benčík je selektívne ‘tolerantný’

 • Ako p. Benčík demokraticky toleruje názor iných
 • Iné pozoruhodnosti a Benčíkové dvojité metre
 • Čo o sebe tvrdí Benčík a kto v skutočnosti je? Krátka analýza na základe jeho blogu o mne
 • Všetko to ale má aj humornú stránku

Padla kosa na kameň! Časť 3. – Cestou, necestou Benčíkovej informátorky

 • Cestou necestou…, alebo Benčíkov informátor RNDr. Viera Dedíková a jej  problém

Štvrtok 30. novembra Padla kosa na kameň! Časť 4. – Známy ‘demokrat’ Ján Benčík a jeho kumpáni

 • Benčík a Denník N v blogu o mne píšu a šíria bludy, zastrašujú, kádrujú a to vraj v záujme verejnosti

Piatok 1. decembra – Padla kosa na kameň – časť 5. – Čerešnička na tortičke

 • Ján Benčík píše britskej kráľovnej Alžbete II.

 

 

Uveďte prosím pozorne svoj email a kliknite "Odoslať"

Pridajte sa k 7 281 ďalším odberateľom

Comments

 1. Marta S. says:

  Uz bolo nacase, aby sme mali na Slovensku webovu stranku akou je vedomec.com. Slovaci az slepo doveruju oficialnym zdravotnickym autoritam, nekladu ziadne otazky. Byvam vo Velkej Britanii, kde je lepsi pristup k informaciam. Pan Bencik zahanbil sam seba s tym listom pre kralovnu Alzbetu, aj ked on o tom este nevie.

Vaše príspevky

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s