Studia: Vitamin C znizil umrtnost kriticky chorych na COVID o 59%

Už v marci som zverejnil informácie o predbežných pozitívnych skúsenostiach z Číny ohľadom liečby COVID-19 s pomocou vysokých infúznych dávok vitamínu C, ktorá bola o.i. zaradená do oficiálnych postupov v hlavnom meste Šanghaj.

Povodny zdroj clanku


Teraz nastal dôležitý obrat, pretože sú už k dispozícii aj dôkazy vysokej vedeckej sily. Výskumníci wuhanskej univerzitnej nemocnice Zhongnan predbežne publikovali výsledky pilotnej randomizovanej dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdie: vitamín C v dávkach 12 gramov, podávaných infúziou 2x denne (t.j. súhrnne 24 g denne) počas 7 dní, spôsobil u kriticky chorých pacientov s COVID-19:

1, súvislé zlepšovanie parametrov okysličenia (PaO2/FiO2),

2, výrazné zníženie zápalového markeru (IL-6),

3, zníženie úmrtnosti o 59%.

Tieto zlepšenia sa zdajú ďaleko výraznejšie než u ktorejkoľvek dosiaľ používanej liečby.

Pripomeňme si tiež španielsku pilotnú randomizovanú kontrolovanú štúdiu z univerzitnej nemocnice v Cordobe, kde dávka vitamínu D (kalcifediol) – 0,532 mg v deň prijatia a 0,266 mg v dni 3 a 7 a potom raz týždenne, znížila 25-násobne riziko, že hospitalizovaný pacient s potvrdeným COVID-19 skončí na JIS. Vitamín D má významné imunomodulačné účinky. Treba však brať do úvahy pravdepodobnú vyššiu účinnosť použitého klacifediolu oproti štandardnému kalciferolu (D3), ktorý by možno vyžadoval vyššie a/alebo častejšie dávky.

Pokiaľ ide o prevenciu, v Bostonskej štúdii bolo zistené, že dosiahnutie aspoň spodnej hranice normálnej hladiny vitamínu D, čiže odstránenie deficitu, znamená zníženie rizika ochorenia o polovicu. Pritom vieme, že na Slovensku je deficit vitamínu D bežný.

Je pritom charakteristické zistenie štúdie z USA, že kritickí pacienti s COVID-19 majú deficitné hladiny vitamínov C a D, pričom najnižšie hladiny mali tí, ktorí nakoniec neprežili.

Vzhľadom k tomu, že viaceré štúdie dávno poukazovali na dose-response efekt (lepší účinok pri vyšších dávkach) pri použití vitamínu C, a vzhľadom k preukázanej bezpečnosti dávok až 1,5g na kg hmotnosti denne (za podmienok skríningu voči známym kontraindikáciám), ako aj vzhľadom k dokumentovaným skúsenostiam s výbornými výsledkami vyšších dávok vitamínu C, je tu priestor, pristúpiť aj k vyššiemu a trvalejšiemu dávkovaniu než aplikovala čínska štúdia. Napríklad namiesto 7 dní ho podávať až do prepustenia pacienta, čo by mohlo skrátiť hospitalizáciu, a vo vyšších dávkach s pravdepodobným ešte výraznejším efektom, najmä u najťažších pacientov; vzhľadom k lokálne dostupným preparátom v dávke 7,5g by boli zrejme namieste aj režimy 2x 15 g, 3x 15g i viac.

Záver: Sú k dispozícii seriózne dôkazy o účinných a bezpečných metódach, ako dramaticky znížiť záťaž JIS a podstatne zvýšiť šancu kriticky chorých na prežitie. Ich kombináciou by sa pravdepodobne dosiahli v oboch smeroch ešte lepšie výsledky.

Verím, že tieto podklady pomôžu konečne v presadení tejto účinnej liečby do praxe. Moje doterajšie snahy o informovanie zodpovedných totiž, ako sa zdá, dosiaľ neviedli k výsledku.

Každý deň sledujeme dramatické správy o pribúdajúcich chorých a o stúpajúcej vyťaženosti zdravotného systému, každý deň sme strašení novými nezmyselnými nápadmi, príkazmi a zákazmi. Nevidím však žiadnu aktivitu vlády v smere:

1, zabezpečiť v nemocniciach nasadenie účinnej profylaxie a liečby podľa aktuálnych vedeckých poznatkov s použitím vysokých dávok vitamínov C a D;

2, zabezpečiť takúto účinnú profylaxiu a liečbu aj pre chorých v domácej liečbe, aby sa nemuseli dostať do nemocnice;

3, zabezpečiť systematickú nápravu deficitu týchto dôležitých vitamínov, a to prednostne u zraniteľnej populácie (dôchodcovia, chronicki chorí) a potom aj u ostatných občanov.

S pozdravom

Mgr. Peter Tuhársky

autor knihy Vitamín C a megaskorbická liečba – zabudnutý poklad

Zdroje:

Čínska štúdia o infúznom vitamíne C

https://www.researchsquare.com/article/rs-52778/v2

Vitamín D výrazne znižuje výskyt vážnych komplikácií (a záťaž JIS)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764

Preventívny účinok vitamínu D

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239252

Deficit vitamínov C a D u kritických pacientov s COVID-19

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590098620300518Mesto Šanghaj už od marca oficiálne dporúča infúzny vitamín C

https://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2020.0016

Môj marcový článok, ktorý zhŕňa a vysvetľuje použitie vitamínu C

https://www.dieta.sk/vitamin-c-a-koronavirus/

Disclaimer: Nemal som ani nemám žiadne aktíva, zisky ani záväzky v žiadnych vitamínových firmách.

Uveďte prosím pozorne svoj email a kliknite "Odoslať"

Pridajte sa k 7 281 ďalším odberateľom

Vaše príspevky

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s