Darček Vedomca na Deň detí

den detiJe Deň detí a Vedomec by im rád podaroval niečo hodnotné. Keďže celá stránka je zameraná predovšetkým na zdravie, aj darček sa bude týkať najmä informácií o zdraví. Je to totiž niečo, kvoli čomu od rodičov dostávame najviac emailov a čoraz viac míme pocit, že téme zdravia a celkovému blahu detí je potrebné venovať omnoho viac času.

O to viac to platí teraz, keď spoločnosť prechádza od niekdajšieho občasného zneužívania a týrania detí najmä v rodinách a jednotlivcami či menšími úchylnými skupinami, do systémového, systématického a inštitucionálneho zneužívania, kde sa deti pod zámienkou ochrany stávaju tovarom, alebo iným objektom pre zisk. Azda si to mnohí nepripustia, ale je čoraz viac zrejmé, že deti nikdy nepotrebovali skutočnú ochranu toľko, ako ju potrebujú dnes.

Rodičom, ale aj íným, ktorým boli deti zverené, by sme radi odovzdali zopár rád, najmä, ale nielen o zdraví. Rád, ktoré môžu deti urobiť šťastnejšími, zdravšími a odolnejšími voči svetskému chaosu, manipuláciám a sofistikovanému zneužívaniu nezdravým spoločenským systémom, ktorý vystriedal nemenej chorú totalitu.

cas s detmiZapínajte menej televízor a počítače. Venujte deťom viac svojho času a obdarúvajte ich väčšou láskou, ktorá im dnes veľmi chýba. Nedovoľte, aby bola vaša láska zamenená televíziou, počítačmi, hrami, mobilmi a inými modernými výdobytkami, ktorých prehnané a nerozumné používanie je im (a nám) na veľku škodu, a niekedy aj na záhubu. Zapamätajte si, média (médium, ako sprostredkovateľ informácií od niekoho, niekomu, za konkrétnym účelom) akéhokoľvek druhu môžu a často sú prostriedkom (prostredníkom) manipulácii pre dosahovanie záujmov tých, čo ich vlastnia. Tie záujmy nemusia byť a často nie su kalé.

Myslíme, že nebude považované za konšpiračne tvrdenie, že televízia je veľmi nebezpečná bariéra v komunikácii v rodine, okrem toho, že ju ťažko poškodila, oslabila tým celú spoločnosť, ktorej je základnou bunkou. Tak, ako je choré telo, ktorého bunková imunita je poškodená (napríklad vplyvom častých antibiotík na mitochondrie v bunkách), tak je chorá spoločnosť, v ktorej je poškodená rodina (kde antibiotikom je televízia a oslabenou mitochondriou je rodinná komunikácia).

Učte deti myslieť a rozlišovať medzi dobrom a zlom, správnym a nesprávnym, alebo ich učte kritickému mysleniu a sedliackému rozumu, ktorý im neskôr pomôže v rozhodovaní a konaní. Samozrejme, učte ich láske, porozumeniu, tolerancii, ale aj rozumnému uvažovaniu a schopnosti, povedať „nie“, alebo „dosť“.

Spojte deti viac s prírodou a to nielen kvoli zlepšeniu zdravia. Človek nemusí žiť rovno na stromoch, avšak bez prírody sa stáva človekom bez ducha a takto potom vyzerá jeho myslenie, konanie a zdravie.

Pokiaľ ide o stále zhoršujúce sa zdravie detí, imunita je prvou líniou obrany voči infekciám a iným chorobám. Nižšie preto uvedieme niekoľko cenných rad, ktoré odporúčame využiť na prirodzenú podporu imunity detí a nespoliehať sa len na falošné dary medicíny v podobe chemickej podpory.

Kojenie

Dajte deťom to, čo potrebujú a nie to, čo im potrebujú dať výrobcovia pochybného, s prepáčením, „mlieka“ alebo mliečných práškov. Štúdie jasne dokazujú, že kojenie ponúka významnú podporu imunity dieťata a to aj a najmä z dlhodobého hľadiska, keďže pomáha budovať základy imunity. Kojenie navyše chráni pred zápalmi tráviacého a respiračného traktu.

Zhodnotenie viacerých štúdií výskumníkmi Kellym M Jacksonom a Andreou M. Nazar publikovanej v Journal of the American Osteopathic Association poukázalo na to, že keďže kojenie podporuje správny vývin imunity, má vplyv na celkové zdravie až do dospelosti.

Nebráňte príliš deťom v kontakte s nečistotou

deti a zemŠpina sa stala špinavým slovom. Avšak špina nemusí byť tak zdraviu škodlivá, ako nám je to dlhodobo prezentované. Na to, aby sa ich imunitný systém dokázal správne vyvynúť, je potrebné, aby deti boli špine pravidelne vystavované. Napríklad, existujú dôkazy o tom, že deti, ktoré vyrastajú na farmách, v blízkosti zvierat, majú tendenciu nižšieho výskytu astmy a iných respiračných ochorení. Rovnako imunitu podporuje častý pobyt v záhradke a kontakt s pôdou. Sharyn Clough z oregonskej univerzity dokonca poukázala na to že keďže dievčatá sú spoločnosťou učené byť viac (príliš) čistotnými, ako chlapci, môže to byť dôvodom toho, že ženy majú vyšší výskyt alergií v porovnanie s mužmi.

Veda vraj zatiaľ nemá úplne jasno v tom, prečo presne má vystavenie sa nečistote (rozumej nečistota z prírody, ako pôda, blato a pod.) pozitívny vplyv na zdravie a je to stále predmetom diskusie, avšak výskumníci predpokladajú, že dôležitá je kombinácia faktorov. Na jednej strane vystavenie sa zvyškovým patogénom imunitný systém zaťažením zamestnáva, ale na strane druhej stret s vonajším prostredím znamená kontakt s potenciálne prospešnými mikroorganizmami podporujúcimi ich vlastné imunitné bunky v boli proti infekciám. Namiesto toho sú deti prehnane čiste a blížiace sa k sterilite (toto poznáme pod pojmom „sterile babies“).

Samozrejme, je potrebné upozorniť, že pre deti s už oslabenou imunitou nemusí byť kontakt s obyčajne prospešnými baktériami vhodný (pretože oslabená imunita môže dovoliť premnoženiu baktérií) a takéto deti spočiatku vyžadujú iný prístup na podporu imunity.

Dostatok spánku

Azda nie je potrebné uvádzať veľa dôvodov, prečo dieťa potrebuje dostatok spánku…

Výskum publikovaný v časopise Nature, ktorého autormi sú Penelope A. Bryant, John Trinder a Nigel Curtis poukázali na to, že “medzi imunitou a spánkom jestvuje vzájomny vzťah.” A keďže hygiena spánku je naučeným zvykom, ktorý nám ostáva do dospelosti, je potrebné dieťa tejto hygiene učiť odmalička, podobne, ako ich učíme umývať si zuby.

Dávajte deťom fermentovanú stravu

sauerkrautImunitný systém bol oddávna prirovnávaný k armáde bojujúcej proti akýmkoľvek votrelcom, ktorí prekročia hranice systému. Avšak, ako sa naše vedomosti o ľudskom tele zlepšujú, zisťujeme, že s mikróbmi doslovne spolupracujeme. Tieto tiež navzájom spolupracujú (symbióza) v našom tele a s jeho jednotlivými bunkami a zúčastňujú sa na dôležitých fiziologických procesoch ako trávenie, vstrebávanie živín a budovanie a udržiavanie epiteliálneho tkaniva podieľajúceho sa na imunite. Toto je niečo, čomu začína rozumieť, alebo možno skôr akceptovať aj konvenčná medicína.

Takéto ponímanie imunity má za to, že znovuobjavenie a znovuzavedenie takzvaného živého jedla, ktoré akosi vymizlo z väčšiny tradičných kuchýň, do stravovania, môže posilnením vnútrotelovej biodiverzity (biologická rôznorodosť) pomôcť prinávratiť zdravie chorým (nielen) a čoraz viac chorejším deťom.

Fermentované (kvasené) jedlá ako jogurty a kyslá kapusta alebo iná zelenina, sú vo viacerých smeroch priaznivé pre zdravie, okrem úž spomenutých napríklad preto, lebo podporujú trávenie laktózy, predchádzajú vzniku postantibiotickej hnačky a regenerujú črevný trakt po takejto liečbe. Výskumy kyslej kapusty zistili, že okrem toho, že enzýmy a mikróby podporujú nielen trávenie a zdravé črevá (a teda pomáhajú imunite), ale aj izotokyanáty, ktoré zabraňujú rastu rakovinových buniek.

Netlačte lekárov do predpisovania antibiotík, ale naopak

Antibiotiká bezpochyby zachránili mnohé životy (aj keď je diskutabilné, či a aké prírodné alternatívy majú rovnakú, alebo aspoň podobnú schopnosť), avšak ich časté predpisovanie sa stáva čoraz problématickejším a môže zanechať dlhodobé následky na zdraví detí.

Problém antibiotickej rezistencie by mal byť dostatočným dôvodom na to, aby sa tieto predpisovali s mierou a aby sme vyvýjali kolektívnu snahu znížiť ich využívanie u ľudí, počnúc deťmi, ale aj v poľnohospodárstve a zamedziť tak rastúcim hrozbám vzniku superbaktérií. Avšak, otázka antibiotík nie je len otázkou celospoločenského dobra. Jestvuje nemálo štúdií, ktoré spájajú antibiotiká s priamym negatívnym vplyvom na zdravie. Ich používanie v rannom detstve je spojené napríklad s  výskytom astmy v neskoršom veku.

Učte deti jest viac ovocia, zeleniny, lesných plodov a rastlín

Zo všetkých spôsobov, ako posilniť imunitu detí, je tým najdôležitejším zdravá a čo najprirodzenejšia strava, bohatá na zeleninu, ovocie, lesné plody a rastliny. Či už dávate deťom ovocie alebo tmavú listové zeleninu a iné prirodzené potraviny, ktoré sú bohaté na vitamíny, alebo ich učíte papať cesnak a takto využívať jeho antiseptické účinky, dávate ten najlepší základ ich imunite a zdraviu.

Aj keď existuje veľký výber doplnkov, vrátane probiotík, ktoré podporuju zdravie a imunitu, ingrediencie na prípravu elixírov zdravia by sa mali mali nachádzať predovšetkým vo vašej záhradke, alebo aspoň v na trhu z biopotravinami.

Podľa článku v New York Times je dokázané, še strava bohatá na celozrné obilniny, surovú zeleninu a menej varené jedlá, podporuje zdravú fermentáciu v črevách, čo je kľúčovým predpokladom zdravej črevnej mikroflóry a s tým spojenej imunity a teda lepšieho zdravia.

Tento darček prešiel aj kvalitou kontroly J Totiž, Dr Alan Greene, autor knihy Raising Baby Green (slov. Vychovávame detí prirodzene) tvrdí, že „na to, aby deti mali plne funkčný imunitný systém a dobré zdravie, sú dôležité nasledujúce zásady“:

  1. Zbavte sa antibakteriálnych prostriedkov na ošetrovanie a hygienu dieťaťa. Deti, ktoré sú týmto chemikáliám vystavené, sú podľa štúdie zo Southern Illinois University School of Medicine, publikovanej v Antibiotics – Past, Present, and Future, omnoho chorľavejšie.
  2. Doprajte deťom viac spánku. Ponocovanie vystavuje deti zvýšenému výskytu infekcii. Štúdie odporúčajú batoľatám a predškolákom 12 hodín spánku a krátky spánok počas dňa, 10 hodín školákom a 9 hodín tínedžerom.
  3. Zaraďte do stravy probiotiká, ktoré podľa dostupných štúdií majú vplyv na žalúdočno-črevné problémy, alergie, astmu, ekzémy, respiračné a iné ochorenia.
  4. Dávajte deťom 5 až 8 mg zinku na podporu prevencie proti infekciám a hnačkám ako odporúča Journal of Pediatrics

Tieto rady nie sú žiadnými zázračnámi tabletami, keďže na otázku, ako zlepšiť imunitu a zdravie neexistuje jediná a jednoznačná odpoveď. Napriek tomuto sú tieto rady neoceniteľným darčekom, ktorý môžeme deťom ponuknúť. Svojou usilovnosťou a v duchu lásky k vašim ďeťom sa im snažte tento dar odovzdať. Možno aj keď nie hneď, ale o to viac, sa vám zaň deti jedného dňa odvďačia.

Ďeťom prajeme na Deň detí všetko najlepšie a zdieľame s nimi nádej na lepšiu budúcnosť!

Vedomec

Uveďte prosím pozorne svoj email a kliknite "Odoslať"

Pridajte sa k 7 281 ďalším odberateľom

Trackbacks

  1. […] narušila sofistikovaný ekosystém (mikroflóra) ľudského tela. O tom sme v krátkosti písali v tomto článku v odseku “Nebráňte príliš deťom v kontakte […]

Vaše príspevky

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s