Základné fakty o tajomnom vitamíne K2, a prečo jeho nedostatok spôsobuje utrpenie

Nie je K ako K. Aj keď bábätkám, len čo sa stihnu narodiť, vzápätí injekčne vitamín K podávajú, veľká časť ľudí o životne dôležitom vitamíne K2 nikdy nepočula, aj keď pre zdravie nie je prínosný menej, ako vitamíny C a D.

V západnej strave je akýmsi staro-novým objavom, avšak doposiaľ sa mu nedostalo veľa pozornosti. Hlavne nie z kruhov konvenčnej medicíny, ktorá si zakladá najmä na „liečení“ symptómov chemickými liekmi.

Vitamín K2 zohráva dôležitú úlohu v mnohých aspektoch zdravia. Je čoraz viac zrejmé, že tak, ako to bolo pri vitamínoch C a D, aj K2, ako veda čoraz viac zisťuje, je akýmsi “chýbajúcim článkom” v zložení stravy moderného človeka. To v konečnom dôsledku zapríčiňuje utrpenie a mizériu v podobe vážnych civilizačných ochorení.

Vráťme sa však v krátkosi k tým bábätkám a injekčnom vitamíne K. Realita je taká, že sa novorodencom podáva preto, lebo ho nemajú dostatok a dostatok ho nemajú preto, lebo ho nemajú ani ich mamičky, pretože ich strava je chudobná na vitamín K a ani nevedia, že je dôležité dopĺňať ho. A lekári im to nepovedia. Načo? Injekcia je predsa jednoduché a lukratívnejšie riešenie.

Čo je vitamín K?

Vitamín K bol objavený v roku 1929, kedy aj bolo zistené, že je to dôležitá živina pre koaguláciu (zrážanie krvi). Jeho objav bol zaznamenaný v nemeckom vedeckom časopise, kde ho najprv nazvali Koagulationsvitamin. Následne dostal skratku “K” (1).

Vitamín K objavil istým spôsobom (resp. že nie je dôležitý len pre zrážanie krvi) aj legendárny zubár Weston Price, ktorý začiatkom 20. storočia cestoval po svete s cieľom skúmať v rôznych populáciách vzťah medzi stravou a chorobami.

Zistil, že neindustriálna, resp. domáca strava bola bohatá na akúsi neznámu živinu, ktorá, ako bolo zrejmé, poskytovala ochranu pred zubným kazom a chronickými ochoreniami.

Túto tajomnú živinu Weston nazýval aktivátor X, ale teraz vieme, že to bol práve vitamín K2.

Existujú dve hlavné formy vitamínu K. K1 (phylloquinone), ktorý sa nachádza v rastlinných potravinách, ako je najmä zelená listová zelenina, zatiaľ čo vitamín K2 (menachinón) sa nachádza v živočíšnych a fermentovaných potravinách (2). 

Vitamín K2 ďalej rozdeľujeme na niekoľko rôznych podtypov, najdôležitejšími z ich sú MK-4 a MK-7, pričom najvyššiu vstrebateľnosť a biodostupnosť vykazuje MK-7.

Mechanizmus účinku K1 and K2 v skratke

Vápnik je veľmi dôležitý minerál.

Je to ale omnoho viac než len stavebný materiál pre kosti a zuby. Hrá rozhodujúcu úlohu pri všetkých druhoch biologických procesov (3).

Hlavnou funkciou vitamínu K je modifikácia bielkovín tak, aby boli schopné viazať vápnik. Týmto spôsobom “aktivuje” vlastnosti bielkovín viažuce vápnik. Avšak, úlohy vitamínov K1 a K2 sú celkom odlišné a niektorí výskumníci si myslia, že by sa oba mali klasifikovať ako úplne odlišné živiny.

Vitamín K1 najviac využíva pečeň na aktiváciu bielkovín viažucich vápnik, ktoré sa podieľajú na zrážaní krvi. K2 telo využíva na aktiváciu bielkovín, ktoré regulujú, kam sa má vápnik v tele usadiť (najmä kosti a zuby) a naopak, kam sa usadiť nemá (kalcifikáty ako obličkové kamene, zubný kameň, kalcifikáty prsníkov, kalcifikáty v mozgu, artérioskleróza a pod.). (4).

Vitamín K2 pomáha predísť srdcovým ochoreniam

Zhromažďovanie vápnika v tepnách a najmä v tepnách v okolí srdca je obrovským rizikovým faktorom srdcových ochorení (5, 6, 7).

Z tohto dôvodu môže všetko, čo môže znížiť túto akumuláciu vápnika, pomôcť predchádzať srdcovým chorobám.

A práve kvôli tomu, že vitamín K2 bráni nežiaducému ukladaniu vápnika do tepien, je životne dôležitý (8).

Štúdia z Rotterdamu zistila, že u ľudí s najvyšším príjmom vitamínu K2 je o 52% menšia pravdepodobosť výskytu vápenatenia tepien a v období 7-10 rokov sa ich riziko úmrtia na srdcové ochorenia znížilo až o obdivuhodných 57% (9).

Iná štúdia na 16,057 ženách zistila, že tie s najvyšším príjmom vitamínu K2 mali omnoho nižšie riziko srdcových ochorení. Každých 10 mcg K2 znižilo riziko ochorenia srdca o 9% (10).

Len na poznamenanie, podávanie vitamínu K1 (teda bežný vitamín K) nemalo na výsledky v týchto štúdiách žiadny pozitívny vplyv.

Vyššie uvedené štúdie sú takzvané pozorovacie štúdie. Bohužiaľ, niekoľko kontrolných štúdií, ktoré boli vykonané, použili formu K1, ktorý sa zdá byť neúčinný(11).

Dlhodobé kontrolné štúdie ohľadne K2 a srdcových chorôb sú veľmi potrebné. Existuje vysoko pravdepodobný biologický mechanizmus pre jeho účinnosť a silné korelácie v pozorovacích štúdiách.

Vážnosť tejto skutočnosti iste nie je nadhodnotená, pretože kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí. Len v roku 2012 kvôli ním zahynulo 14 miliónov ľudí (12).

Vitamín K2 môže posilniť kosti a znížiť riziko osteoporózy

Osteoporóza (‚pórovité‘ kosti) je bežným problémom v západných krajinách.Je zvlášť častá u starších žien a silne zvyšuje riziko zlomenín.

Ako už bolo spomenuté vyššie, vitamín K2 zohráva v metabolizme vápnika, hlavnom mineráli v kostiach, ústrednú úlohu.

Vitamín K2 spúšťa aktivitu väzby vápnika dvoch proteínov nazývaných Matrix gla proteín a osteokalcín, ktoré pomáhajú kosti budovať a udržiavať ich v najlepšej a dlhodobej kondícii (13, 14).

V kontrolných štúdiách je dosť dôkazov o tom, že K2 má značné prínosy pre zdravie kostí a v ich budovaní zohráva dôležitú úlohu. 3-ročná štúdia s účasťou 244. post-menopauzálnych žien zistila, že ženy užívajúce doplnky vitamínu K2 trpeli omnoho pomalším znížovaním kostnej minerálnej hustoty súvisiacej s vekom (15).

Dlhodobejšie štúdie na japonských ženách ukázali podobné prínosy, hoci používali veľmi vysoké dávky.

Sedem z týchto štúdií tiež sledovalo výskyt zlomenín a zistilo, že vitamín K2 znížil výskyt zlomenín chrbtice o 60%, zlomenín bedier o 77% a všetkých nechrbticových zlomenín až o o 81% (16).

V súlade s týmito zisteniami Japonci oficiálne odporúčajú doplnok vitamínu K2 na prevenciu a liečbu osteoporózy (17).

Niektorí vedci však nie sú presvedčení. Dve recenzné štúdie dospeli k záveru, že stále nie je dostatok dôkazov na odporúčanie doplnku vitamínu K2 na tento účel (18, 19).

Je však známe, že skeptikom (voči prírodnej medicíne) a podporovateľom chemickej medicíny nie je štúdií o vitamínoch nikdy dosť.

Vitamín K2 a zuby

Výskumníci predpokladajú, že vitamín K2 môže pozitívne ovplyvniť zdravie zubov. Zatiaľ to ale žiadna štúdia na ľuďoch priamo neskúmala.

Na základe štúdií na zvieratách a ako aj na základe poznatkov a dôkazov o úlohe vitamínu K2 v metabolizme kostí je rozumné domnievať sa, že vitamín K2 má vplyv aj na zdravie chrupu.

Jedným z hlavných regulačných proteínov v oblasti zdravia chrupu je osteokalcín – ten istý proteín, ktorý hrá kľúčovú úlohu v metabolizme kostí a je aktivovaný práve vitamínom K2 (20).

Osteokalcin potom spúšťa mechanizmus, ktorý stimuluje rast nového dentínu, čo je vlastne kalcifikované tkanivo pod sklovinou zubov (21, 22).

Vitamíny A a D sú tiež známe tým, že tu hrajú dôležitú úlohu a synergicky s vitamínom K2 pracujú (23).

 

Vitamín K2 a rakovina

Rakovina je častou príčinou smrti v západných krajinách a jej výskyt rapídne rastie.

Napriek tomu, že sa moderná medicína desaťročia snaží nájsť liečbu, a v istých smeroch (napríklad lymfómy) sa jej to čiastočne aj podarilo, nové prípady rakoviny sú stále na vzostupe a úmrtnoť neklesá, ale naopak. Preto je nanajvýš dôležité nájsť účinné stratégie prevencie.

V tejto súvislosti bolo vykonaných niekoľko štúdií o vitamíne K2 a jeho vplyve na niektoré typy rakovín. Dve klinické štúdie napríklad ukázali, že vitamín K2 znižuje recidívu rakoviny pečene a zvyšuje dobu prežitia (24, 25).

Okrem toho pozorovacia štúdia až na 11,000 mužov takisto zistila, že vysoký príjem vitamínu K2 bol spojený až so 63% nižším rizikom pokročilej rakoviny prostaty. V rovnakej štúdii bol tiež zistené, že vitamín K1 nemal na riziko vzniku tejto rakoviny žiadny blahodárny vplyv. (26).

Ostáva nám len dúfať, že v blízkej budúcnosti budeme mať ďalšie štúdie. Pre tých však, ktorí svoje zdravie nepodmieňujú byrokraciou a zdĺhavými výskumami, ktoré sú samy o sebe problémom pokiaľ ide o výskum vo výživovej medicíne, nie je najmenší dôvod so zvýšeným príjmom K2 čakať.

Vážny problém so všetkými štúdiami v oblasti výživy

O podstate modernej medicíny sme písali dávnejšie. V skratke a laicky povedané, výskumy, ktoré sa pri schvaľovaní liekov požadujú, sú zväčša zamerané na konkrétny liek a na jeho účinok na konkretnú chorobu, prípadne na súbor podobných ochorení. Výskumy sú spravidla enormne drahé.

Vo výživovej medicine však platí, že konkrétna výživová látka je účinná na mnohé, niekedy na takmer všetky zdravotné problémy. Navyše, prínos pre zdravie sa vďaka synergickosti zvyšuje, ak pacient prijíma, resp. dopĺňa viacero výživových komponentov naraz.

Z toho dôvodu je komplikované, ak nie nemožné, skúmať nespočetné kombinácie výživových látok a ich účinok na nielen jednu, ale mnohé ochorenia. Bolo by to možné azda na niekoľkých ľuďoch, ale iste nie na tisícoch, ako to býva pri výskumoch jednotlivých liekov.

Preto, aj keď existujú jasné a neodškriepiteľné poznatky o prínosoch dopĺňania viacerých živín súčasne (napríklad D, K2, horčík, vit A a E) komplexné štúdie o ich účinku sotva nájdeme. Nehovoriac o tom, že aj prí tom mále výskumov sú niekedy používané syntetické vitamíny namiesto prírodných, alebo prírodné v nízkych dávkach.

Ako si zabezpečiť dostatočný prijem K2?

Biochemické procesy v tele si dokážu premeniť vitamín K1 na K2. Ale len čiastočne, vo veľmi malom množstve, aj keď množstvo vitamínu K1 v typickej strave je desaťkrát vyššie ako množstvo vitamínu K2.

Súčasné dôkazy naznačujú, že tento proces premeny je neúčinný (aj kvôli malým premeneným dávkam K2), a pre telo je prínosný skôr prijem vitamínu K2 priamo zo stravy.

Vitamín K2 je tiež produkovaný črevnými baktériami v hrubom čreve a existujú dôkazy, že širokospektrálne antibiotiká tento mechanizmus výroby K2 ničia (27, 28).

V každom prípade je ale priemerný prijem tejto dôležitej živiny v modernej strave neuveriteľne a nebezpečne nízky. Netreba sa preto diviť, že je dnes ťažké stretnúť relatívne zdravého človeka, ktorý by sa nesťažoval na žiaden zdravotný problém. Choroba sa stala normálom.

Vitamín K2 sa vyskytuje vo vyššom množstve v určitých živočíšnych a fermentovaných potravinách, ktoré väčšina ľudí moderného sveta dávno nekonzumuje.

Bohaté živočíšne zdroje zahŕňajú mliečne výrobky s vysokým obsahom tuku s na tráve pasúcich sa kráv, ďalej výrobky z pečene a iných orgánov, ako aj vaječných žĺtkov (29).

Vitamín K je rozpustný v tukoch, čo znamená, že nízkotučné živočíšne produkty veľa vitamínu K2 neobsahujú.

Živočíšne potraviny obsahujú formu MK-4, kým fermentované potraviny ako kapusta, natto a miso obsahujú viacero formiem, od MK-5 až po MK-14, ktoré sú aj najviac vstrebateľnéa biodostupné. (30).

Najznámejšou najvstrebateľnejšou formou je Mk-7.

Ak sú tieto potraviny mimo denného jedálnička, a žiaľ je tomu tak u väčšiny ľídí, je dôležité vitamín K2 v tejto forme dopĺňať. Vynikajúci doplnok K2-MK7, vo veľmi čistej forme MenaQ7®, ktorý bol navyše klinicky skúmaný, pre vás pripravil DamianVit.

Niektoré články, vrátane skúsenosti pacientov s vitamínom K2 (v kombinácii s inými výživovými látkami) nájdete TUTO.

Ako sme mnohokrát prizvukovali, prínosy dopĺňania vitamínu K2 môžu byť ešte viac zosilnené v kombinácii s vitamínom D a naopak, pretože tieto dva vitamíny majú úzko spojené synergické účinky (31).

Pacieti, ktorí užívajú adekvátne dávky vitamín K2, sú nielenže schopní využiť v tele doplnený vitamín D, ale sú schopní zniesť jeho obrovské dávky a to bez nepriaznivých vedľajších účinkov (ako napr. nadmerná hladina vápnika v krvi). Nehovoriac o dôležitej úlohe horčíka v tejto synergickej filharmónii sofistikovaných biochemických procesov v tele.

Hoci si vitamín K2 pýta ešte viac výskumu, o jeho vplyve na mnohé ochorenia, ale aj za účelom presvedčiť modernú medicínu a jej skeptikov, už aj doterajší výskum je mimoriadne sľubný, a je jasné, že vitamín K2 môže mať pozitívny zdravotný a životný prínos pre mnohých ľudí.

Nakoniec uvedieme dôvod, prečo sme, Kampaň za pravdu nielen v medicíne a Vedomec, v spolupráci s DamianVit a Natto Pharmou vyrobili vysokovstrebateľný Vitamín K2-MK7 (MenaQ7) a rozpustili sme ho v oleji. Dôvod je vskutku jednoduchý ale veľmi dôležitý.

V roku 2011 britský odborný žurnál o výžive (British Journal of Nutrition) publikoval výskum, ktorý zistil, že v oleji rozpustená skúmana forma MK7, konkrétne MenaQ7 dosiahla najvyššiu koncentráciu vitamínu K2 v krvnej plazme a má vplyv na osteokalcín a karboxyláciu (32).

Teda opäť, ako pri iných výživových komponentoch, aj tentokrát nám išlo o najvyššiu kvalitu, potenciu a účinok za rozumnú cenu.

Kampaň za pravdu nielen v medicíne – Vedomec, v spolupráci s DamianVit a Natto Pharma


Iné dôležité zdroje o vitamíne K2:

Vitamín K2: zdroje, účinky a suplementácia

Jedno tragické ponaučenie, alebo kam sa stratil vitamín-K2? – Dlhý ale veľmi poučný článok

Vitamín K2 a 60 rokov záhady – ang.

http://menaq7.com/ – doposiaľ najúčinnejšia a klinicky preskúmaná forma MenaQ7. Pododkazy – http://menaq7.com/why-menaq7/ovierview/, http://menaq7.com/science/ – výskum MenaQ7

Vitamín K2 podporuje využitie inzulínu v tele

Chýbajúci vitamín K2 zapričiňuje infarkty, porážky a iné choroby

Uveďte prosím pozorne svoj email a kliknite "Odoslať"

Pridajte sa k 7 281 ďalším odberateľom

Comments

 1. Viktor says:

  Bodaj by to bola pravda o vitamíne K2. Nie je to len výmyseľ pre zbohatnutia jednotlivcov?

 2. Hanna says:

  V clankoch od Sally Fallon som sa docitala aj to, ze prave nedostatok Vitaminu K2 vedie u deti k predcasnej kalcifikacii Maxilly a tym padom ku krivo rastucim zubom. Tzn. Vit K2 udrzuje v rastovej fazi vrchnu celust natolko makkou, ze sa jej sirka prisposobi rastucim druhym zubom.
  Mam za to,,ze Vit K2 sa nachadza len v zrejucich syroch zo suroveho mlieka pasucich sa krav,.

 3. Ladislav Soltész says:

  Dobrý deň.V roku 2015 sa mi zlomila hrbtica-L4,v dôsledku osteoporóze.2x ma operovali,no dodnes mám bolesti,-atď.Užívam vitamíny-Ca,D2,Omega3,kombi-calc.
  ako používať tieto lieky?,-po prípade iné lieky?-Lacibá

 4. elena šovčikova says:

  dobry den! obrovska vdaka za prinosny članok o vit, K2 !!! na SK nenajdeme tak pekne vysvetlenu “spolupracu”K2+D3! naozaj K2 je “hospodár” vapnika!vdaka ! elena

Vaše príspevky

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s