Predmenštruačný syndróm – PMS a vitamín D

Predmenštruačvitdpocasmenzesuný syndróm je problémom, kvôli ktorému nám často píšete. Súčasťou komplexnejšieho protokolu pre normálnu – zdravú a bezbolestnú menštruáciu je aj neodmysliteľný vitamín D v adekvátnych dávkach.

Tak ako každá iná výživová zložka protokolu, využitie vitamínu D má svoje opodstatnenie. Je dokonca jeho najvýznamnejšou súčastou a nemala by bez neho byť žiadna žena. Celkom určite nie v obdobi mimo leta.

V nedávnej náhodnej kontrolovanej štúdii sa zistilo, že vitamín D výrazne znižuje úzkosť, podráždenosť a smútok u mladých žien so sprievodnými poruchami nálad spojenými s PMS.

Predmenštruačný syndróm (PMS) začína v období dospievania a prezentuje sa celou radou symptómov, vrátane zmeny nálady, nadúvania, úzkosti, podráždenosti, depresie a únavy. Za normálnych okolností sú tieto príznaky miernej intenzity. Avšak, až 20% žien má príznaky natoľko závažné, že im to zasahuje do každodennej činnosti a vzťahov.

Vedci zistili, že hladiny vápnika a vitamínu D v priebehu menštruačného cyklu kolíšu. Okrem toho štúdie ukázali, že dostatočná hladina vitamínu D sa spája so zmierňovaním úzkosti a depresie. Na základe týchto pozorovaní vedci vykonali štúdiu s cieľom posúdiť, či vitamín D znižuje závažnosť porúch nálady spojených s PMS u mladých žien.

Celkom 158 mladých žien vo veku 15-21 rokov s ťažkými PMS symptómami a extrémne nízkymi hodnotami vitamínu D (<10 ng / ml), bolo náhodne rozdelených do placebo skupiny alebo do skupiny, v ktorej sa užíval vitamín D.

Skupina s vitamínom D skupina dostala počiatočnú dávku 200 000 IU vitamínu D, za ktorou nasledovalo ďalších 25000 IU každé dva týždne počas najbližších štyroch mesiacov. Placebo skupina dostávala inertný prášok (placebo efekt) v rovnakých časových intervaloch.

Hladiny vitamínu D boli merané na začiatku štúdie a každý nasledujúci mesiac. Vedci porovnali závažnosť príznakov PMS vyskytujúcich sa na začiatku liečby a  závažnosť príznakov po štyroch mesiacoch liečby.

Tu sú závery, ku ktorým sa dopracovali:

– Vitamín D skupina dosiahla hladiny vitamínu D v hodnotách 35 – 60 ng / ml už po prvom mesiaci a zostala stabilná po celú dobu štúdie.

– Úzkosť, podráždenosť, plač, smútok a narušené vzťahy sa výrazne znížili vo vitamíne D skupine (p <0,001).

– U žiadnej zo skupín sa nezaznamenali žiadne významné zmeny vo výskyte nežiaducich účinkov, ako je napr. nevoľnosť a zápcha.

– Placebo skupina nezaznamenala žiadne významné zmeny v závažnosti symptómov.

Výskumníci dospeli k záveru, že:

“Liečba vitamínom D je bezpečnou, účinnou a vhodnou metódou pre zníženie intenzity porúch nálady PMS, a prispieva teda k zlepšeniu kvality života u mladých žien s ťažkým nedostatkom vitamínu D spojeným s poruchami nálady spôsobenými PMS.”

Táto štúdia bola veľmi významná vo viacerých ohľadoch. Išlo o náhodný výber výskumnej vzorky, čo je vždy zlatým štandardom výskumov. Vzorka populácie sa skladala zo skupiny s veľkým nedostatkom vitamínu D a z pacientkami, ktoré trpia závažnými príznakmi PMS. Toto dovolilo vedcom lepšie vyhodnotiť prínosy vitamínu D vzhľadom na PMS.

Výskumníci merali hladiny vitamínu D po celú dobu trvania štúdie, čo zabezpečilo, že vitamín D skupina dosiahla dostatočnú hladinu. Avšak hlavným obmedzením tejto štúdie bola jej veľkosť, nakoľko sa nepodarilo zohnať väčší počet zúčastnených. Náhodné kontrolované štúdie väčších vzoriek by mali byť v budúcnosti schopné ľahko zistiť, či sa výsledky tohto výskumu dajú na pacientkach opäť aplikovať.


Tartagni, M. et al. Vitamin D Supplementation on Premenstrual Syndrome-Related Mood Disorders in Adolescents with Severe Hypovitaminosis D. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 2016.


S láskou a vďakou pre stránku Vedomec podľa preložila Mgr. Katka Sopúchová

Môj blog Coco di bella.

Uveďte prosím pozorne svoj email a kliknite "Odoslať"

Pridajte sa k 7 281 ďalším odberateľom

Vaše príspevky

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s