Geneticky modifikovaný pretlak do EU!

GMOG-M-čo? GMO sú geneticky modifikované organizmy, ktoré sú navrhnuté v laboratóriu, v Petriho miskách, bez akéhokoľvek vplyvu matky prírody, neskôr použité na vytvorenie nových plemien potravín (a iných živých vecí). DNA a ďalšie zlúčeniny, napr. pesticídy, sú pre konečný účel začlenené do organizmov. Avšak o dlhodobých účinkoch takýchto potravín na nás a našu planétu vieme veľmi málo.

Čo je zlé na GMO?

„Round Up Ready“ je meno danej sóje a kukurice, ktoré boli vyvinuté firmou Monsanto a zahŕňa pesticídy Round Up integrované do semien predtým, než sú zasadené. Teória, ktorú sa nám snažia predať je, že takáto technika si bude vyžadovať menej pesticídov, ktoré majú byť striekané. Avšak podľa odborníkov z Univerzity v Cornelle si táto prax vyžaduje oveľa intenzívnejšie používanie pesticídov na kukuricu, sóju a obilie. A nemyslite si, že ide o náhodne o tieto potraviny.

S geneticky modifikovanou (GM) kukuricou je to ešte horšie. Keď hmyz požiera GM kukuricu, ich žalúdky explodujú. Spočiatku štúdie nepreukazovali žiadne vplyvy na ľudské zdravie. Teraz však ukazujú, že ak budeme konzumovať GM potraviny, v našich črevách sa budú nachádzať malé „trhlinky“. Výsledkom toho bude zvýšenie výskytu tzv. deravého čreva, čo neskôr ešte viac povedie k alergiám na rôzne potraviny a k autoimunitným ochoreniam, ako doposiaľ, čo sú naozaj desivé veci. Dokument s názvom Genetická Ruleta (Genetic Roulette) od Jeffreyho Smitha, jedného z popredných svetových obhajcov spotrebiteľov, by vás mohol postaviť na nohy a pomôcť vám uvedomiť si, aby ste už nikdy neváhali nad tým, či si kúpiť organické/bio alebo neorganické/nebio potraviny.

Zahrávanie sa s matkou prírodou

Genetická modifikácia tiež umožňuje kríženie, ktoré je odstránené z prírodnej hybridizácie, i keď samotní výrobcovia si prostredníctvom svojej propagandy myslia svoje. Teória stojaca za GM je jednoduchá. Vedci si vyberajú konkrétne gény z jedného organizmu a zavedú ich do iného, čím mu udelia zvláštnu vlastnosť. Takáto technológia môže byť použitá na rýchlejšie vytvorenie novej odrody rastlín či zvierat vzhľadom na konvenčné spôsoby a zároveň sa produkujú vlastnosti, ktoré nie je možné získať tradičnými prírodnými technikami. Šialení vedci stojaci za GM by vás donútili myslieť si, že ich postup je rovnaký ako keď by ste zmiešali DNA červenej a žltej papriky na vytvorenie „oranžového“ korenia. Ale nie je tomu tak. Napríklad genetický materiál lososa môže byť infikovaný do jahôd, čím sa stanú odolnejšie voči chladnému počasiu. A práve toto je zahrávanie sa a matkou prírodou tým najneprirodzenejším spôsobom.

Pozrite sa na to takto. Dve papriky, a to aj dvoch rozdielnych farieb, by na seba jednoducho natrafili v bare alebo medzi kamarátmi. Ale jahody a losos, nie až tak moc. Dôsledky tejto práce sú alarmujúce, a následky si nedokážeme ani len predstaviť.

Zatiaľ čo obchodníci sa nám snažia predať koncepciu GM potravín ako cestu, ktorá vedie k zlepšeniu výnosov, a tým že sú vraj výživnejšie pre rozvojové krajiny bojujúce s hladom a vyžadujúce si menej pesticídov, nič nemôže byť ďalej od pravdy. Kým Monsanto a iní chemickí obri aj naďalej podporujú tieto falošné predstavy, neexistujú žiadne skutočné a objektívne dôkazy o tom, žeby tieto tvrdenia boli pravdivé. Existujú iba štúdie vykonávané v rámci týchto spoločností, ktorých výsledky sa dostali na verejný trh.

Znepokojením medzi predstaviteľmi tejto kampane však zostáva rozpor medzi bezpečnosťou týchto potravín a ich skutočnosu kvalitou. Šírenie rastlín odolných voči pesticídom, možná toxicita pre ľudí a vplyv na ľudské zdravie ostávajú nezodpovedanými otázkami a sú veľkou obavou pre expertov.

Kto ťaží z GM organizmov?

Prečo to tieto spoločnosti vlastne robia? Prečo prijímajú riziká spojené s ľudským zdravím a planétou? GM plody a potraviny poskytujú spoločnostiam ako je Monsanto a DuPont maximálnu kontrolu nad spoločnosťou… a to práve kontrolou potravín. Dokázali už zmeniť spôsob, akým sa komerční poľnohospodári venujú svojim farmám, čo je len ďalším krokom k ovládnutiu potravinárskeho priemyslu.

Myslíte si, že predstavitelia samotného vedenia sediaci vo svojich výškových presklenných kanceláriách s nádherným výhľadom sa starajú čoby len na chvíľku o zdravie populácie v rozvojových krajinách alebo v priemyselnom svete?

Ako sme sa sem vlastne dostali?

Viac ako 167 000 000 árov GM plodín bolo zasadených v USA, čím našim poľnohospodárom čo znamená solídne dôvody na obavy. Spojeným štátom patrí najväčšia časť GM plodín pestrovaných na celom svete. Ak si myslíte, že toto všetko je len o kukurici a sóji, sklameme vás. Tu je zoznam aj iných plodov, ktoré sa už teraz pestujú GM technológiou (a nemyslíte si, že je divné používať terminológu „technológia“ pri jedle?): kukurica, bavlna, sója, repka olejná, tekvica, cukrová repa, ryža, mliečne výrobky, na farme chované lososy, ďatelina. GM zložky hrajú úlohu vo viac ako 70% z celkového množstva našich potravín.

Ako je toto možné? Ako sa tieto potencionálne katastrofálne organizmy dostali do našeho jedla v tak vysokej koncentrácii? Verejná mienka by vás prinútila myslieť si, že FDA schválila GM potraviny po prísnom testovaní a dlhodobých štúdiách. V skutočnosti vôbec nejde o nezávislé bezpečnostné testovanie, ako sa uvádza na internetových stránkach samotnýh spoločostí. Samotné testovanie sa uskutočnilo na GM potravinách samotnými spoločnosťami a sú starostlivo navrhnuté alebo nastavené tak, aby sa predišlo problémom, ako uvádza Dr.Arpad Pusztaj, vedúci vedecký pracovník v tejto oblasti. Dr.Puszaj vyjadril obavy o GM problémoch a po 35. rokoch praxe ako biotechnik bol vyhodený.

FDA bola počas obdobia prezidenta Georga Busha špeciálne zameraná na podporu výskumu biotechnológií avšak smutnou iróniou ostáva, že osoba zodpovedná za rozvíjanie tejto politiky bol bývalý právnik biotechnologického gigantu Monsanto, ktorý sa neskôr stal jeho viceprezidentom. Výsledky jeho politiky ukázali, že GM plodiny neboli odlišné od tradičných plodín. Preto nebolo požadované testovanie.

Ale tu nič nekončí. Pobúrenie spáchané na matke prírode sa dostalo pod Obamovu adminstratívu. Len počas 1 týždňa táto administratíva deregulovala dve veľmi dôležité plodiny, ktoré môžu mať vplyv na budúcnosť: ďatelinu a cukrovú repu. Deregulácia ďateliny, štvrtej najväčšej plodiny a podivuhodného opelovača, by mohla znamenať katastrofu pre všetky prírodné plodiny. Používa sa najmä v krmivách pre zvieratá, čím by mohla kontaminovať nielen pôdu, ale aj plodiny a mäso.

V januári roku 2011 bola táto dôležitá plodina úplne deregulovaná, čo znamená, že neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa pestovania jej GM varianty. Preto sa do predaja dostávajú Round Up varianty od firmy Monsanto, o ktorých zložení spotrebitelia nemajú žiadne potuchy. (V roku 2015 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasila, že glyfosát, zložka Roud Up, má možne rakovinotvorné účinky – niečo, čo mnohí doposiaľ tvrdo, napriek nemalým dôkazom popierali. Nateraz sa na odborníkov a odborné časopisy vyvýjajú tlaky (šikanovanie), aby boli štúdie o škodlivosti glyfosátu stiahnuté, pod zámienkou, že sú nesprávne.) Takáto deregulácia tiež odstraňuje tzv. nárazníkové zóny, špecifické vzdialenosti, ktorých cieľom je zabrániť kontaminácii organickej ďateliny od GM druhov, ktorej rozšírenie môže zabrániť rastu ekologickej ďateliny. Nepriamo to znamená, že by sa neskôr mohlo stať nemožným vyrábať organické mäso či mliečne výrobky, pretože ďatelinou bude kŕmená veľká časť zvierat.

A všetko to pokračuje! Vo februári 2011 bola deregulovaná cukrová repa, čím sa umožnilo pestovanie GM cukrovej repy bez požiadaviek na obmedzenie alebo uvádzanie „obsahu cukru v nej“, hovorí Tom Vilsack, minister poľnohospodársva počas Obamovej vlády. Smutným faktom ostáva, že sa radšej budú finančne nabaľovať obchodní zástupcovia než by sme my mali šancu zvážiť koľko cukru budeme konzumovať.

Potrebujeme GM značenia.

Tom Vilsack hovorí, že regulácia GM plodín by bola „záťažou“ pre podnikanie. Ale ktorej firmy? Deregulácia týchto plodín a následná kontaminácia kladie neprimeranú záťaž na všetkých špecializovaných poľnohospodárov a podnikateľov, ktorí tvrdo produkujú a vytvárajú biopotraviny. Deregulácia týchto plodín významne ohrozuje schopnosť produkovať certifikované bioprodukty, ako uvádza senátor Patrick Leahy (autor pôvodného úžitkového zákona o biopotravinách).

Biotechnologický priemysel vyhlásil vojnu bio potravinárskemu priemyslu a prostredníctvom chytrého lobbingu získal, a zaťiaľ sa stále teší rozhodujúcemu víťazstvu.

Ste šialene nahnevaní? Príde ešte k horšiemu.

Vedci, ktorí pracovali pre FDA, prišli k drvivému konsenzu, že GM organizmy boli výrazne odlišné od ostatných plodín, čo by mohlo viesť k nepredvídateľným a ťažko odhaliteľným toxínom, alergénom, novým chorobám a nutričným problémom. Preto vyzvali svojich nadriadených, aby vykonali dlhodobé štúdie. A tie boli ignorované.

Výsledkom toho je fakt, že iba 1 zo 4 Američanov vie, že kedy zjedli, alebo či stále jedia GM potraviny. Kampaň pre zdravšie stravovanie sa zaväzuje vzdelávať Američanov o tom, čo sa v skutočnosti nachádza v jedle, ktoré jedia. Jedným z hlavných cieľov je zmeniť nariadenia, ktoré budú nútiť označovať GM ingrediencie na obaly produktov. Toto označovanie je momentálne dobrovoľné.

Čo môžete urobiť vy?

10 júna bude Európsky Parlament hlasovať o obchodných vzťahoch s USA. Jedným z hlavných bodov dohody tzv. TTIP je presadenie GM potravín v Európe. Nevieme, či jednotliví poslanci odolajú silnému nátlaku hlasovať proti. Ak dohoda prejde, môžeme sa v blízkej budúcnosti ťešiť na ešte väčšiu záplavu GM potravín do Európy.

Preto, ak si nedokážete potraviny vypestovať sami, už teraz sa naučte čítať nálepky na produktoch, ak vôbec sú čitateľné a snažte sa im porozumieť. Obnovte svoje záhradky alebo sa snažte si záhradku zadovážiť, alebo aspoň prenajať a začnite pestovať vlastnú zeleninu a ovocie.

V spracovaných potravinách nie je možné povedať, aká GM na vás v jedle číha. GM zložky sú veľmi rozšírené a dobre skryté. Dokonca aj niektoré tzv. prírodné potravinárske spoločnosti používajú GM ingrediencie, takže ak si chcete byť istý, naozaj si dobre preverte každého hráča tejto hry na nepeknú schovávačku.


 

Zdroj

One Green Planet

S láskou a vďakou pre stránku Vedomec preložila Mgr. Katka Sopúchová

Môj blog Coco di bella.

Uveďte prosím pozorne svoj email a kliknite "Odoslať"

Pridajte sa k 7 281 ďalším odberateľom

Vaše príspevky

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s