Chcete sa zbaviť celiakie, nepite mlieko a nenaleťte na kukuričné cereálie

cornflakesMedzi celiatikmi prevláda mienka, že stačí, ak sa postihnutí touto nepríjemnou chorobou budú vyhýbať len lepok obsahujúcim potravinám. Je však čoraz viac dôkazov, že nielen lepok, ale aj iné potraviny a taktiež celkovo nesprávna strava ochromujúca črevnú mikroflóru, sú taktiež spoluvinníkmi.

Poďme sa pozrieť na štúdie, ktoré ukazujú, že obilniny s obsahom lepku nie sú jediné potraviny, ktoré spôsobujú problémy ľuďom s celiakiou (CD).

 • Kazeín a mliečne výrobky môžu spôsobovať zápal čriev
 • Bezlepkové zrná a pseudo-obilie vyvolávajú v tele rovnaké protilátky ako lepkové zrná.
 • Refraktárna celiakia typu 1 (tzv. ťažká celiakia, ktorá sa nedá liečiť ani bezlepkovou diétou), ide do remisie s paleo diétou. (Pozn. Kampaň za pravdu nielen v medicíne nie je zástancom paleo stravy ani žiadného konkrétneho smeru / idealizmu. Zastávame čo najprirodzenejšie stravovanie ako také).

Až 30% ľudí s celiakiou nedosiahne na bezlepkovej diéte remisiu a aj naďalej vykazujú protilátky proti gliadínu a transglutamináze a / alebo majú prebiehajúci zápal v čreve.

Jedna zo štúdií preukázala, že po 6 mesačnej bezlepkovej diéte iba 8% jedincov malo upravenú štruktúru klkov (črevné bunky a všetky črevné záhyby).
Väčšia skupina pacientov s celiakiou naďalej trpí ťažkými črevnými zápalmi a postupným zhoršovaním stavby klkov. Toto sa nazýva refraktérna celiakia, ktorá sa delí na typ 1 (mierna celiakia) a typ 2 (ťažká celiakia).

Existujú dve teórie, podľa ktorých štandardná bezlepková diéta nedokáže zastaviť celiakiu:

 • Mnoho potravín, najmä tie tepelne spracované a ďalšie zrná môžu byť kontaminované minimálnym množstvom lepku, na čo črevo neustále reaguje.
 • Niektoré potraviny spôsobujú podobné spúšťacie reakcie protilátok na lepok, spôsobujú zápal črevných buniek alebo zvýšujú črevnú priepustnosť (tzv. deravé črevo).

Zdá sa, že sa obe tieto teórie v praxi potvrdili.

Kontaminácia “bezlepkových potravín” samotným lepkom

Štúdia [1], ktorá merala kontamináciu lepkom 22 jednozložkových bezlepkových zŕn a múk našla až 32% z týchto výrobkov, ktoré obsahujú > 20 ppm lepku a jeden z výrobkov dokonca obsahoval 2,925 ppm lepku. Medzi testovanými potravinami pozitívnymi na lepok boli sója, proso, pohánka, ryža a múka ciroka. Toto postačujúce množstvo lepku spôsobuje prebiehajúce príznaky u mnohých jedincov s celiakiou.

Iné potraviny spôsobujú imunitnú alebo zápalovú reakciu rovnako ako lepok

Viaceré štúdie ukázali, že osoby s celiakiou skrížene reagujú na iné zrná (tj reagujú na iné potraviny rovnakým spôsobom ako na lepok).
Rovnako tak ďalšie potraviny okrem obilnín s lepkom dokážu spôsobiť zápal čriev a neznášanlivosť na glutén.

Kazeín – spôsobuje zápal čreva, rovnako ako lepok

V štúdii [2] 20 ľudí s CD, ktorí boli na bezlepkovej diéte viac ako 2 roky, boli testovaní, ako zareagujú na kravské mlieko. Polovica z nich bola len v čiastočnej remisii a stále vykazovali abnormálnu črevnú biopsiu a to napriek tomu, že mali negatívny gliadín a TG protilátky.

Tiež bolo testovaných 15 kontrolných vzoriek (tj 15 osôb bez CD). Rektálna trubica bola vsunutá cez konečník spolu s balónikom a náplasťami kravského mlieka a kazeínu tak, aby sa dotkli steny sliznice. Tu pôsobili po dobu jednej hodiny. O 15 hodín neskôr boli testované zápalové procesy. V 10 z 20 pacientov s CD bola zápalová reakcia na kazeín alebo mlieko (podané rektálnym spôsobom), podobná ako ich reakcia na lepok. Kazeín má podobnosti s gliadínom, a to vysokým prolínom a odolnosťou proti tráveniu a niektorými podobnými väzbami aminokyselín.

Kukurica, niektoré druhy quinoi a ovos majú bielkoviny podobné gliadínu a spôsobujú autoimunitné reakcie

Kukurica má podobné bielkoviny ako lepok. Bolo preukázané, že pôsobí ako peptid gliadínu u niektorých ľudí s CD. Kukurica (ZEIN) tiež obsahuje bohatú väzbu aminokyselín prolínu veľmi podobných imunodominantným peptidom lepku, ktoré rovnako ako samotný lepok nie sú schopné byť rozložené ľudskými tráviacimi enzýmami. Pri skúške, IgA niektorých celiakov s HLA-DQ2 alebo 8 mali prítomné dva alfa-ZEIN peptídy, po tom, čo boli štiepené enzýmami čreva. Niekoľko týchto izolovaných Zein peptídov môže byť viazaných na molekuly HLA, ktoré sa podieľajú na patogenéze CD. To znamená, že tieto peptidy môžu byť zhromažďované a prezentované ako cudzie proteíny a to podobným spôsobom ako sa prezentuje gliadín u pacientov s CD. [3]

Quinoa

Väčšina z nás by si myslela, že quinoa je bezpečná a zdravá náhrada namiesto pšenice. Avšak niektoré šľachtené druhy majú peptidy, ktoré vyvolávajú reakciu podobnú lepku v testoch buniek. [4]

Ovos

Niektoré šľachtené druhy ovsa majú tiež špecifické peptidy zo svojich prolamínov, ktoré sú imunotoxické pre tých s CD. [5]

Protilátky Alfa gliadínu (tzv. protilátky celiakie) reagujú na množstvo potravín bez lepku

Jeden z testov na celiakiu je krvný test na kontrolu hladiny a-gliadínu protilátok. Ide o protilátky, ktoré naše telo vyrobí v reakcii na gliadín. V skutočnosti ho považuje za patogén a nebezpečného votrelca, ktorého treba zničiť.

V tejto štúdii [6] bola testovaná imunitná reaktivita týchto protilátok proti celej rade rôznych proteínov potravín a antigénov, ktorých odozva bola meraná.

Tu si môžete pozrieť graf reakcií

Vidíme, že kontrolný proteín (Control) nemá prakticky žiadnu reakciu a od a-gliadínu (proteín z lepku) bola očakávaná najväčšia reakcia. Treba tiež brať do úvahy, že z dvoch rôznych šľachtených druhov ovsa jeden zreagoval a druhý nie. Avšak mlieko, kazeín a srvátkové bielkoviny zreagovali (hoci srvátka, oveľa menej). (Srvátka obsahuje probiotiká. Pozn prekl.)

Instantná káva (silne priemyselne spracovaná! Pozn. prekl.) spôsobila reakciu, naproti rôznym druhom riadnej kávy, ktoré reakcie nevyvolali. espressu. Rovnako neukázali žiadnu reakciu kakao alebo tmavá čokoláda.

Paleo diéta vedie ľudí s neaktívnou formou celiakie do remisie

Pre túto štúdiu [7] boli vybraní pacienti, ktorí mali trvalú atrofiu klkov napriek prísnej bezlepkovej diéte. (Dietetik kontrolovaný). 5 z týchto pacientov malo refraktérnu celiakiu (RCD), čo je ťažká zápalová forma celiakie, ktorá nereaguje na bezlepkovú diétu a môže viesť ku vzniku rakoviny a predčasnej smrti.
Na tomto výskume sa podieľalo 17 pacientov, ktorí mali prísnu diétu viazanú na vylúčenie kontaminácie lepku (GCED) po dobu 3 až 6 mesiacov.

Pacienti dodržiavali túto diétu.

Ako sami vidíte, biela a hnedá ryža, sušená fazuľa a mliečne výrobky boli povolené. Diéta obsahovala nespracované výrobky, kde sa eliminovala akákoľvek šanca krížovej kontaminácie s inými produktami.

A aké boli výsledky?

Zo 17 pacientov, ktorí pristúpili na túto diétu, 14 reagovalo pozitívne, a 4 z 5 osôb s diagnózou RCD prestali mať akékoľvek klinické príznaky tohto ochorenia.
Zaujímavé je, že z týchto 14 spomínaných pacientov bolo 11 z nich schopných vrátiť sa na štandardnú bezlepkovú diétu bez opakovania akýchkoľvek príznakov. (Títo boli sledovaní po dobu 20 mesiacov po tom, ako začali byť na GCED diéte). Ďalší 3 museli na GCED diéte ostať aj naďalej, aby sa zabránilo návratu ich príznakov.

Všetky tieto štúdie prinášajú rôzne zaujímavé body a priestor pre ďalší výskum:
Vzhľadom ku krížovým reakciám sa vynára otázka, či by mala byť strava bez mliečnych výrobkov, obilnín a ryže vyskúšaná pacientami s RCD? Myslíme si, že áno.

Zlyhala táto diéta u malého množstva skúmaných, pretože obsahovala ryžu (ktorá bola kontaminovaná lepkom) a mliečne výrobky, ktoré spôsobovali zápalové reakcie u 50% ľudí s celiakiou? Dokáže Paleo strava vyliečiť črevá do takého štádia, aby niektorí pacienti mohli opäť začať kozumovať potraviny, na ktoré predtým reagovali negatívne? Zdá sa, že áno.

Máte celiakiu, ktorá nereaguje na štandardnú bezlepkovú diétu? Ak áno, vrelo odporúčam vyskúšať spomínanú GCED diétu, Paleo stravu alebo autoimunitnú Paleo stravu.

 

Zdroj:
Celiac disease? Why you should not eat dairy, corn, quinoa, oats and instant coffee

Preklad:

Mgr. Katka Sopúchová

Môj blog Coco di bella

 

Poznámka Kampane za pravdu nielen v medicíne

Kľúčom k uzdraveniu čriev a vyliečeniu celiakie (a to vôbec nie je opovážlivé vyjadrenie, keďže s celiakiou máme vynikajúce skúsenosti) je strava, ktorá podporuje symbiózu (vyváženie) črevnej mikroflóry. To pomôže imunitným epiteliálnym bunkám k ich ozdraveniu a k zfunkčneniu imunitných reakcii. Takáto strava má byť čo najprirodzenejšia, a čo najmenej priemyselne spracovaná, samozrejme bez chémie a so zdravím nezlúčiteľných prídavných látok. Nesmie obsahovať cukry a iné látky, ktoré črevnú mikroflóru silne narúšajú.

Ak vám chce niekto nahovoriť, že raňajky, pozostávajúce z kukuričných cereálií sú vhodné pre celiatikov, je na veľmi veľkom omyle, keďže sa nemožno čo i len trochu domnievať, že prispejú k zlepšeniu symptómov celiakie, ale práve naopak.

Okrem toho, že kukuričná múka mie je vhodná pre celiatikov (nie je vhodná vo všeobecnosti, keďže negatívne vplýva na spomínanú črevnú mikroflóru, lebo sa premieňa/metabolizuje na glukózu), veľká väčšina kukuričných a iných cereálií obsahuje značné množstvo cukrov (pasterizovaný med nie je nič lepšie ako cukor). Nehovoriac o tom, že svetové, ale aj lokálne firmi používajú múku z geneticky modifikovanej kukurice, striekanej karcinogénnym glyfosátom.

Ak máte záujem o konzultáciu ohľadom celiakie, kontaktujte nás pomocou formulára v sekcii Konzultácie.


 

 1. Thompson, T., A.R. Lee, and T. Grace, Gluten Contamination of Grains, Seeds, and Flours in the United States: A Pilot Study. Journal of the American Dietetic Association, 2010. 110(6): p. 937-940.
 2. Kristjansson, G., P. Venge, and R. Hallgren, Mucosal reactivity to cow’s milk protein in coeliac disease. Clinical and Experimental Immunology, 2007. 147(3): p. 449-455.
 3. Cabrera-Chavez, F., et al., Maize Prolamins Resistant to Peptic-tryptic Digestion Maintain Immune-recognition by IgA from Some Celiac Disease Patients. Plant Foods for Human Nutrition, 2012. 67(1): p. 24-30.
 4. Zevallos, V.F., et al., Variable activation of immune response by quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) prolamins in celiac disease. American Journal of Clinical Nutrition, 2012. 96(2): p. 337-344.
 5. Real, A., et al., Molecular and Immunological Characterization of Gluten Proteins Isolated from Oat Cultivars That Differ in Toxicity for Celiac Disease. PLoS ONE, 2012. 7(12).
 6. Vojdani, A., Cross-Reaction between Gliadin and Different Food and Tissue Antigens. 2013. 4(1): p. 20-32.
 7. Hollon, J., Trace gluten contamination may play a role in mucosal and clinical recovery in a subgroup of diet-adherent non-responsive celiac disease patients. BMC Gastroenterology. 13.

Uveďte prosím pozorne svoj email a kliknite "Odoslať"

Pridajte sa k 7 281 ďalším odberateľom

Comments

 1. Mirka says:

  Dobry den.chcem sa opytat ohladom priznaku celiakie zapachajuca stolica.zmizne tento priznak po nasadeni diety?alebo ak nezmizne moze sa jednat o atrofiu klkov?crevo nebolo skontrolovane endoskopicky.

Vaše príspevky

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s