Probiotiká môžu zachrániť pacienta pred smrteľnými účinkami chemoterapie. Naopak antibiotiká môžu spôsobiť fatálne následky.

Kampaň za pravdu v medicíne už zopár rokov odporúča pacientom s rakovinou detoxikovať celý tráviaci systém, jesť zdravo a podporiť trávenie potentnými enzýmami, probiotikami a inými výživovými doplnkami. Z dlhodobých skúsenosti pacientov a z emailov, ktoré dostávame, je jasné, že pacientom, ktorí sa rozhodli pre chemoterapiu a rádioterapiu a ktorí tieto a iné zásady dodržiavajú, […]

Čo má spoločné medicína s fašizmom – postoj výskumníkov

Úlohou práce profesora Holmesa a kolegov bolo pomocou učenia nedávnych francúzskych filozofov Deleuzea a Guattariho poukázať na to, ako je hnutie medicíny založenej na dôkazoch (tzv. EBM – Evidence Based Medicine) očividne vyberajúce (selektívne), vylučujúce a nebezpečne normatívne. Prikláňame sa k tvrdeniu, že hnutie medicíny založenej na dôkazoch je dobrým príkladom mikrofašizmu v hrách na […]

Stres v priebehu tehotenstva mení črevnú mikroflóru dojčaťa a spôsobuje alergie a tráviace problémy

Je všeobecne známe, že stres počas tehotenstva môže mať negatívny vplyv na zdravie novorodenca. Príčinná súvisloť bola nedávno sledovaná výskumníkmi na Univerzite v Holandsku (Radboud University Nijmegen). Tu sa sledoval vývoj črevnej flóry u 56 prirodzene narodených detí zdravým holandským ženám. Matky dostali dotazníky, v ktorých mali uviesť, či zažívali stres počas tehotenstva. Testy boli vytvorené tak, aby […]

Najnovšie poznatky o mlieku – väčšina z nás ho nedokáže stráviť

Pokiaľ ide o pravdu čo sa týka konzumácie mlieka, ľady sa pomaly hýbu. Nová štúdia DNA u antického človeka potvrdila, že schopnosť stráviť kravské mlieko sa v Európe rozšírila relatívne nedávno. Ľudia sú schopní tráviť mlieko po ukončení kojenia len vďaka genetickej adaptácii a výskumy potvrdzujú, že gény na štiepenie laktózy boli ojedinelé ešte aj v […]

Aké nebezpečné môžu byť tampóny

… alebo, keď bielosť a žiarivosť neznamená zdravie, a čistota nie je pol života. Rapídne stúpajúci výskyt HPV, rakoviny krčku maternice a mnohých iných ochorení ženského ústrojenstva, kvôli ktorým od žien a žiaľ čoraz častejšie aj od mladých dievčat dostávame množstvo emailov, nás vedie k napísaniu tohto stručného materiálu, ktorý stojí za zváženie. Ešte predtým, než sa […]

“Zdravé mlieko” je PODVOD

Americké ministerstvo poľnohospodárstva (USDA – US Department of Agriculture) potvrdilo, že každodenná reklama o mlieku je zavádzajúca. Oficiálna správa expertov USDA súhlasí s množstvom protestov lekárov voči agresívnym reklamám propagujúcim mlieko, keďže ide i číre zavádzanie verejnosti. Vytvorenie preverovacej skupiny na USDA bolo reakciou na petíciu Združenia lekárov za zodpovednú medicínu, neziskovú organizáciu so sídlom vo Washingtone , […]

Ako sa dostať z nemocnice domov čo najskôr?

Nedávna randomizovaná kontrolná štúdia (RCT) ukázala, že podávanie vysokých dávok vitamínu D podstatne znížilo dĺžku pobytu v nemocnici u kriticky chorých pacientov. Hospitalizovaní ľudia majú vďaka nedostatku pohybu a slnka často nízku hladinu vitamínu D. Mnohé predošlé štúdie potvrdili, že nízka hladina vitamínu D je spojená z vyšším rizikom infekcii, dĺhšim pobytom v nemocnici a zvýšenou […]

Aká je chemoterapia v skutočnosti, podľa vedcov, (ne)účinná?

Onkologickí lekári svojích pacientov presvedčajú na chemoterapiu tým, že tá má veľký úspech a že nádej na vyliečenie je vysoká. Veda však hovorí niečo úplne iné. Výsledky 14-ročného výskumu odhalili šokujúce závery, ktoré uvádzajú, že: “Celkový prínos liečebnej a adjuvantnej cytotoxickej chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou je 2,3% v Austrálii a 2,1% v […]

Zdravé črevá a ich význam v boji proti infekciám ako kandida

Narušená rovnováha v črevnej mikroflóre môže spôsobiť vážne, často životunebezpečné infekcie, vedúce k otrave krvi. Nerovnováhu v črevách je ale možné napraviť posilnením špecifických imunitných (obranných) reakcii, tvrdia vedci v najnovšej štúdii. Fakticky však tvrdia niečo, čo prírodná a najmä výživová medicína praktizuje oddávna. Štúdia z UT Southwestern Medical Center, publikovaná Nature Medicine zistila, ako istý prenosový faktor – […]

Progesterón a zmenšovanie mužského poprsia a prostaty

Možno si pamätáte z biológie, že progestrón je dôležitý ženský hormón. Je známy predovšetkým pre svoju úlohu počas tehotenstva. Čo vám možno ušlo je, čo má „tehotenský“ hormón spoločné s mužmi? Dalo by sa povedať, že progesterón robí muža mužným už len tým, že zabezpečí otehotnenie ženy. Väčšina štúdií naznačuje, že progesterón má u mužov podobný účinok […]