Lieky na cholesterol môžu zvýšiť riziko cukrovky až o 46 percent

Štúdia publikovaná v odbornom časopise Diabetologia odlahila o46% vyššie riziko vývinu cukrovky typu 2 pri liečbe statínmi, liekmi na cholesterol. Riziko je vysoké aj bez ohľadu na iné faktory spojené s vývinom cukrovky, ako vek, fajčenie a index telesnej hmotnosti. Spojitosť medzi statínami a vyšším rizikom cukrovky nie je nová. V roku 2013 Medical News Today informovali o štúdii publikovanej v […]