Spojitosť medzi vitamínom D, tvorbou serotonínu a autizmom

Dodávanie vitamínu D a tryptofanu môže byť praktickou a lacnou cestou prevencie autizmu ale aj zlepšenia niektorých symptémov choroby. Aj keď sa dlhšie predpokladalo, že existuje súvislosť medzi vitamínom D a autizmom, kauzálny mechanizmus nebol doposiaľ preukázaný. Nedávna štúdia však ukázala, že všetky tri hormóny, serotonín, oxytocín, and vasopresín, ktoré ovplyvňujú sociálne správanie pri autizme, sú aktivované vitamínom […]