Syntetické a nízke dávky vitamínov – samozrejme, že neučinkujú!

V 2008 roku JAMA – Journal of the American Medical Association (Žurnál americkej lekárskej asociácie) vydal tlačovú správu, hovoriac svetu, že doplnky vitamínov C a E nie sú účinné v prevencii srdcových ochorení u starších mužov. Takéto výsledky sa od JAMA dali očakávať a obrovské náklady spojené s 10-ročnou štúdiou mohli byť využité efektívnejšie. Podobné […]