Nedostatok vitamínu D a nepravidelná menštruácia

Nízka hladina vitamínu D je spojená s nepravidelnými menštruačnými cyklami, zistila nedávna štúdia. Menštruácia sa u väčšiny žien vyskutuje každých 28 dní a trvá čtyri až sedem dní. Niektoré ženy však tŕpia nepravidelným cyklom trvajúcim viac ako 7 dní, začinajúcim pred 21, alebo po 35 dni, alebo troma vynechanými menzesmi za sebou. Štúdie na zvieratách […]